Gå til hovedinnhold

Budsjettavtale gir 27 millioner mer til marin forskning


Havforskningsdirektør Sissel Rogne

– Vi er svært glad for at Norges store ambisjoner om økt utnyttelse av ressursene i havet blir fulgt opp med å styrke oss som forvaltningsinstitutt. De marine næringene må forvaltes bærekraftig dersom vi skal klare å håndtere den ønskede veksten på en god måte, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er Havforskningsinstituttets budsjett i all hovedsak videreført på dagens nivå. I tillegg er det bevilget 11 millioner kroner til krilltokt i Antarktis og 10 millioner kroner i oppstartsmiddel til nybygg for Fiskeridirektoratet og de to fusjonspartnerne Havforskingsinstituttet (HI) og NIFES. Nå er de fire samarbeidspartiene blitt enige om en budsjettavtale. I avtalen er det satt av ytterligere 27 millioner kroner til HI.

Kunnskapsløft og bestandsforskning

Instituttet får tildelt 20 millioner kroner til «kunnskapsløft for havet» og 10 millioner kroner til bestandsforskning på kommersielt viktige arter.

– Disse midlene gjør HI enda bedre rustet til å bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri, oppdrett og petroleumsvirksomhet – de tre viktigste næringene vi som nasjon skal leve av fremover, sier Sissel Rogne.

Effektivitetskuttet for HI er økt med 0,2 prosent; noe som utgjør om lag 3 millioner kroner. Dermed summerer økningen i budsjettet seg sammenlagt til 27 millioner kroner.     

Ser på nye arter

HI bruker store summer på bestandsforskning på viktige fiskearter som torsk, sild, makrell og kongekrabbe, og totalt overvåkes og gis det råd på 58 bestander. Instituttet er alt godt i gang med å styrke bestandsforskningen. Det skjer mellom annet i REDUS-prosjektet som har som mål å redusere usikkerheten i bestandsrådene. Og mer er på gang, opplyser havforskningsdirektøren.

– Vi har også tatt et mesopelagisk initiativ. Her skaffer vi oss mer kunnskap om den enorme, uutnyttede biomassen som lever på 200 til 1000 meters dyp. Denne satsingen går som hånd i hanske med «kunnskapsløft fra havet». I sum vil jeg si at satsingen på HI viser både systematisk og offensiv politisk vilje, avslutter Sissel Rogne.

 

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Sun, 26 May 2024 17:52:51 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Budsjettavtale gir 27 millioner mer til marin forskning | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Budsjettavtale gir 27 millioner mer til marin forskning


Havforskningsdirektør Sissel Rogne

– Vi er svært glad for at Norges store ambisjoner om økt utnyttelse av ressursene i havet blir fulgt opp med å styrke oss som forvaltningsinstitutt. De marine næringene må forvaltes bærekraftig dersom vi skal klare å håndtere den ønskede veksten på en god måte, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er Havforskningsinstituttets budsjett i all hovedsak videreført på dagens nivå. I tillegg er det bevilget 11 millioner kroner til krilltokt i Antarktis og 10 millioner kroner i oppstartsmiddel til nybygg for Fiskeridirektoratet og de to fusjonspartnerne Havforskingsinstituttet (HI) og NIFES. Nå er de fire samarbeidspartiene blitt enige om en budsjettavtale. I avtalen er det satt av ytterligere 27 millioner kroner til HI.

Kunnskapsløft og bestandsforskning

Instituttet får tildelt 20 millioner kroner til «kunnskapsløft for havet» og 10 millioner kroner til bestandsforskning på kommersielt viktige arter.

– Disse midlene gjør HI enda bedre rustet til å bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri, oppdrett og petroleumsvirksomhet – de tre viktigste næringene vi som nasjon skal leve av fremover, sier Sissel Rogne.

Effektivitetskuttet for HI er økt med 0,2 prosent; noe som utgjør om lag 3 millioner kroner. Dermed summerer økningen i budsjettet seg sammenlagt til 27 millioner kroner.     

Ser på nye arter

HI bruker store summer på bestandsforskning på viktige fiskearter som torsk, sild, makrell og kongekrabbe, og totalt overvåkes og gis det råd på 58 bestander. Instituttet er alt godt i gang med å styrke bestandsforskningen. Det skjer mellom annet i REDUS-prosjektet som har som mål å redusere usikkerheten i bestandsrådene. Og mer er på gang, opplyser havforskningsdirektøren.

– Vi har også tatt et mesopelagisk initiativ. Her skaffer vi oss mer kunnskap om den enorme, uutnyttede biomassen som lever på 200 til 1000 meters dyp. Denne satsingen går som hånd i hanske med «kunnskapsløft fra havet». I sum vil jeg si at satsingen på HI viser både systematisk og offensiv politisk vilje, avslutter Sissel Rogne.