Gå til hovedinnhold

Kan mammas mat påvirke barnets utvikling?


kontroll mammas mat

Bilde fra seksmånederskontroll i «Mammas mat»- studien. Foto: Veronica Nagelsen

Det håper forskerne ved NIFES å finne ut når den omfattende «Mammas mat»- studien er ferdig. Og for å finne ut av det har de gitt gravide deltakere torsk til middag to ganger i uken i store deler av svangerskapet.

Et lite kontor i NIFES’ lokaler er fylt opp med stellebord, barnevogn og babypludring. På et bord i hjørnet står rør til blodprøver og poser til hårprøver. Masterstudent Charlotte Dalen gjør klart sukkervann, mens forsker Ive Nerhus klipper en hårtust i babynakken.

To ganger i uken er det lille kontoret gjort om til et lite laboratorium der forskerne ved hjelp av bioingeniører tar prøver av mødre og babyer. Totalt er det 137 deltakere fra Bergen og omegn som deltar i studien. Deltakerne er delt opp i to grupper, der den ene gruppen har spist utdelt torsk til middag to ganger i uken, mens den andre gruppen har fulgt sitt vanlige kosthold.

Skal undersøke jodnivåene hos gravide

Hovedmålet med studien er å undersøke jodstatusen til de gravide, og om en tilstrekkelig jodstatus vil ha en positiv effekt på barnets utvikling ved ettårsalderen.

- Tilstrekkelig jodstatus kan være en utfordring for gravide i Norge. I «Mammas mat» ønsker vi å se om deltakerne kan oppnå en tilstrekkelig jodstatus i graviditeten ved å spise to måltid med mager fisk i uken, som er innenfor de norske kostholdsrådene. Dette er den første studien av sitt slag og vi er spent på resultatene, sier Maria Wik Markhus, forsker ved NIFES og prosjektleder for studien.

Jod er viktig for dannelsen av hormonene trijodtyronin og tyroxin. Disse hormonene regulerer stoffskiftet og er kritiske for normal utvikling av hjernen og nervesystemet i fosterlivet. Verdens helseorganisasjon slår fast at mangel på jod er den største årsaken til hjerneskade som kan forebygges på verdensbasis.

Gravide og ammende har et større behov for jod siden de også skal dekke fosteret og barnets behov. Resultater fra den norske mor- og barnundersøkelsen viser at kun 22 prosent av deltakerne hadde et jodinntak som tilfredsstiller den anbefalte mengden. 

Jod finnes i sjømat og meieriprodukter. Mager fisk, som for eksempel torsk, har omtrent dobbelt så høyt innhold av jod som feit fisk.

Melk, blod- og hårprøver

Denne høsten ble alle svangerskapskontrollene fullført, og alle barna som skal være med er nå født. Dermed er forskerne ett skritt lenger i den omfattende studien.

Det er nemlig seks ulike prøvetidspunkt for alle de 137 deltakerne i studien, i tillegg til prøver av alle barna. I svangerskapsuker 18, 19 og 36 samt prøver av både mor og barn tre, seks og elleve måneder etter fødsel.

Alle deltakerne har levert kostdagbok og urinprøver, i tillegg til hårprøver, blodprøver, matfrekvensskjema på nett og spørreskjema. Hver uke er det deltakere inne og tar prøver. I tillegg har NIFES-forskerne kjørt rundt til alle babyene idet de rundet seks uker og hentet morsmelk- og morsmelkerstatningsprøver, i tillegg til hårprøver.

- Alle er engasjerte, nysgjerrige og synes det er viktig å bidra til forskning. Noen blir til og med skuffet når de havner i kontrollgruppen fordi de synes selv de spiser for lite fisk, sier Nerhus.

Nå er forskerne godt i gang med 11- månederskontrollene, der babyene også skal gjennom en utviklingstest.

Krevende rekruttering

Forskerne brukte over et år på rekrutteringen, fra romjulen 2015 til påsken 2017. Det var vanskelig å få nok gravide til å melde seg. De allierte seg med Kvinneklinikken på Haukeland som sendte ut påmeldingsbrosjyren sammen med innkallelsene til ultralyden som alle gravide blir tilbudt. I tillegg fikk de hjelp av legekontor og Ultralydklinikken med rekrutteringen, samt at Facebook, Instagram og Babyverden ble benyttet.

Høsten 2018 skal all datainnsamling være ferdig. Den første vitenskapelige artikkelen er snart ferdig, og flere artikler er under planlegging og vil publiseres etter hvert. I tillegg er det tre masterstudenter i klinisk ernæring som er i gang med sine masteroppgaver basert på biologiske prøver fra studien.

Ikke kun jod

Resultater fra studien vil gi forskerne muligheter til å se på andre næringsstoffer som er viktig, særlig i graviditeten. Torsk er også en god kilde til de marine omega-3 fettsyrene, samtidig som den også inneholder små mengder kvikksølv.

- Studien vil gi oss muligheten til å undersøke helseeffektene av å spise en anbefalt mengde mager fisk i graviditeten. Vi har målt kvikksølvmengden i torsken deltakerne har spist, og nivåene er som forventet lave, sier Markhus.

Studien er et tverrfaglig forsknings­prosjekt mellom NIFES og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Research Helse.

Les mer om prosjektet her.