Gå til hovedinnhold

Skal bygge ny møteplass for marine fagmiljø på Sørlandet


Bilde av Jan

Forskningssjef Jan Atle Knutsen jubler over midler til nytt kompetansesenter på Sørlandet.

Fotograf: Tor Birkeland/HI

Havforskningsinstituttet tar initiativ til et nytt, blått kompetansesenter. Nå har satsningen fått 5 millioner fra Aust-Agder fylke. 

– Disse pengene gjør at vi kan satse på god forskning, som igjen kan fremme marine næringer på Skagerrak, sier forskningssjef Jan Atle Knutsen. Han leder satsningen fra HIs side. 

Tanken bak et «Blått kompetansesenter i Sør» er å skape en innovativ møteplass for forskere og næringsliv, der man finner ny kunnskap – og kan skape nye, marine arbeidsplasser. 

– En gledelig nyhet! 

Ideen ble først lansert av HI-direktøren, professor Sissel Rogne, på et møte i Flødevigen i 2016. Ideen er blant annet inspirert av tilsvarende regional satsing i nord (Senja), i Midt-Norge (Frøya) og på Vestlandet (Austevoll).

– Dette er fantastisk spennende, sier Rogne.  – Nå har vi fått viktige penger til å starte opp, og jeg gleder meg til å arbeide videre her på HI for å realisere dette prosjektet. 

Havforskningsdirektør Sissel Rogne gleder seg til fortsettelsen av prosjektet. Foto: Paul S. Amundsen/HI 

Ser frem til å møte nye samarbeidspartnere 

Allerede i dag har HIs forskningsstasjon Flødevigen et godt samarbeid med de andre forskningsmiljøene i regionen; UIA, GRID, NIVA og NIBIO. 

I det nye kompetansesenteret skal disse forsknings- og undervisningsmiljøene altså kobles sammen med annen forvaltning og næringsliv. Gjennom kompetansesenteret skal konkrete pilotprosjekter settes ut i live, der forskerne jobber sammen med private næringsaktører og kommuner og akademia. 

Det vil gi en mulighet til å teste ut forretningsområder, salgskanaler, og nye markeder knyttet til hav og kyst. 

Forskningssjef Jan Atle Knutsen gleder seg til å sette i gang.  – Nå ser vi frem til å koble på aktuelle samarbeidspartnere inn i den videre prosessen, avslutter han.