Gå til hovedinnhold

Kontrakt til 33 millioner for havobservatorium


Signering1

Havforskningsdirektør Sissel Rogne og markedsdirektør i IMARI, Berit Lunde Heltne (til høyre), signerer kontrakten.

Havforskningsinstituttet har signert kontrakt med selskapet IMARI AS på 33 millioner kroner i forbindelse med leveranse og installasjon av plattformer til LoVe-prosjektet utenfor Vesterålen​.

LoVe står for Lofoten–Vesterålen Cabled Observatory. Det startet i 2013 med at Statoil og Havforskningsinstituttet satte ut den første observasjonsplattformen - eller noden - på et korallrev ved Hovden utenfor Bø i Vesterålen. Kontinuerlige strømmålinger og ekkolodd-observasjoner  av hele vannsøylen og bilder av korallene sendes fra denne plattformen via kabel inn til land og er tilgjengelig direkte på internett. (Se egen prosjektnettside.)
 
I 2015 ble det klart at Forskingsrådet støtter prosjektet med 60 millioner kroner. Da ble en betydelig utvidelse av prosjektet satt i gang med blant annet flere observasjonsplattformer som skal overvåke den relativt smale kontinentalsokkelen i dette området og helt ned til 2000 meters dyp.
 
Foruten HI er Statoil, Aker BP, CMR, UiB, FFI, Sintef, Uni Research, UiT, Nansen senteret og Norges Fiskarlag med i prosjektet. Det er Havforskningsinstituttet som er hovedansvarlig og prosjektleder. Våren/tidlig sommer 2018 skal første del av denne utvidelsen settes ut. Dette er kabler og undervannsfordelingsenheter, levert av Subsea 7 Norway AS.
 
Kontraktsignering 
Kontrakten som nå er signert gjelder andre del av utvidelsen. Den omfatter leveranse og installasjon av plattformer med tilhørende instrumenter:
  • ​5 sensorplattformer
  • Et sett av ulike instrumenter til hver plattform
  • Strøm og kommunikasjonsforbindelser til ryggraden av systemet.
Dette skal kobles til undervannsfordelingsenhetene som er nevnt over.

Kontrakten ble signert med IMARI AS som holder til i Hafrsfjord ved Stavanger. Som medkontraktør har de det tyske selskapet Develogic.