Gå til hovedinnhold

Byrådsleder åpnet nytt plastlaboratorium


PLab5

Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, klipper over de gamle garnrestene som fungerte som snor i anledningen (Foto: Kjartan Mæstad, Havforskningsinstituttet)

Havforskningsinstituttets nye plastlaboratorium ble offisielt åpnet i går av byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer.

– Jeg er stolt over det bidraget Havforskningsinstituttet med dette gir til havbyen Bergen. For byrådet i Bergen er FNs bærekraftsmål viktige, og vi går i front for å hindre marin forsøpling. Men når vi går sammen kan vi få til utrolig mye mer, og jeg er glad for at Havforskingsinstituttet tar en nasjonal rolle, sa byrådslederen da han klippet snoren i går og åpnet mikroplastlaben ved Havforskningsinstituttet.

En spent Valhammer ville svært gjerne inn på laboratoriet og se nærmere på instrumentene og lære mer.

– Dette er et av de mest avanserte laboratoriene på plast. Vi er glade for at vi nå får åpnet laboratoriet og kan ta det i bruk i forbindelse med denne ukes Ocean Outlook-konferanse, sa havforskningsdirektør Sissel Rogne da hun ønsket velkommen til åpningen. 

Smått og langt fra godt

Det er et misforhold mellom det man har funnet å være mest helseskadelig i forsøk – mikroplast og nanoplast – og det som kan mengdebestemmes i miljøet med dagens metoder. 

– Det er de minste plastpartiklene som har vist seg å være farligst. Spørsmålet er om de ørsmå partiklene kan tas opp i tarm og/eller muskler til fisk og andre organismer i havet. Det finnes faktisk ikke data på mengden av plastpartikler under 10 µm (1/100 av 1 mm), og lite data under 300 µm (1/3 av 1 mm) fra miljøet, dyr eller mennesker, sier forsker Tanja Kögel som har vært sentral arbeidet med å få opprettet det nye laboratoriet. 

Hun hadde en svært interessert byrådsleder fulle oppmerksomhet da hun forklarte en del av funksjonene og analysemulighetene det nye laboratoriet byr på. De andre sentrale i plastarbeidet vårt er Ørjan Bjorøy og Bjørn Einar Grøsvik.

Forsker Tanja Kögel forklarer hvordan et av instrumentene på plastlaben fungerer. (Foto: Kjartan Mæstad/Havforskningsinstituttet)

Avansert utstyr

– Det nye plastlaboratoriet vårt er utstyrt med topp moderne og avansert analyseutstyr for å finne mengde og type plast av nettopp denne minste og farligste mikroplasten. Dette er blant de mest avanserte plastlaboratoriene vi kjenner til. Her har vi mikroskop som kan bestemme plasttype av partikler ned til 3 µm, sier Kögel.

Laboratoriet er utstyrt med luftfiltrering, overtrykk og sluse. Dette er nødvendig fordi det er så mye plast i støvet/luften at det kan forstyrre analyseresultatene. Laboratoriet holdes også i praktisk størst mulig grad plastfri.

I tillegg er det brenneovn for å rense utstyr fra plast, inkubasjonsovn for forskjellige temperaturer, spesialarbeidsbenk for å beskytte prøvene enda bedre for støv, en kjøttkvern for å dele opp fiskefileter før vi løser dem opp, presisjonsvekt for å veie inn plast til sammenligning, masse plastfritt forsøksutstyr med mer. 

Byrådslederen blir intervjuet av NRK. (Foto: Kjartan Mæstad / Havforsknignsinstituttet)

– Vi utvikler og tar i bruk nye metoder, blant annet for å få informasjon om antall, størrelse, fasong og type plast, pluss tilsetningsstoffer. Noe er egenutviklede metoder, noe gjøres i samarbeid med andre laboratorier og en del lærer vi av andre, sier forskeren.

En av analysemetodene er form for pyrolyse, hvor plasten varmes opp til gass i oksygenfritt miljø. Da brenner den ikke opp, men blir delt opp i mindre deler som kan sorteres som gass, og så måles. 

Byrådsleder, havforsknignsdirektør, forskere, teknikere og studenter på workshop stiller opp til gruppebilde på den nye plastlaben. (Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet)

Ocean Outlook-workshop 

Laboratoriet ble brukt i går ettermiddag av studenter som deltok i en plast-workshop som arrangeres i forbindelse med Ocean Outlook-konferansen.
Ocean Outlook er et årlig arrangement som samler ca. 140 havforskere fra Bergen og USA. Årets tema er nye teknologier som raskere kan samle inn mer data om endringer i havet.