Gå til hovedinnhold

Derfor dør oppdrettslaksen av algene


dodfisk

Store mengder oppdrettslaks blir nå kassert i de algerammede områdene i Nordland og Troms. Full oppløsning

Fotograf: Michael Ulriksen / Havforskningsinstituttet

Mens villfisk kan svømme bort fra et område med skadelige algeoppblomstringer, er oppdrettsfisk innesperret i merdene. Dermed dør oppdrettsfisk som følge av algeoppblomstringen i Nord-Norge mens villfisk trolig slipper unna.

Oppdrettslaks har bare to valg når merden fylles med farlige alger: den må samle seg i dypet eller mot overflaten. Oppdrettslaksen som dør i Nord-Norge nå, blir kvalt av algene.

Les også: Dette vet vi om den såkalte "dødsalgen" i Nord-Norge

– Laksen får et tydelig signal om at store mengder alger er noe den må rømme fra. Om det er i form av smerte, irritasjon eller sterkt ubehag er vanskelig å si. Å bli kvalt er uansett ikke god velferd, sier Lars Helge Stien som forsker på dyrevelferd.

Laks kan lære

– Vi vet fra flere forsøk at fisk, også laks, har relativt gode kognitive evner. Laks kan lære at noe som de opprinnelig flykter fra, f.eks. kraftige lysblink, betyr at det er på tide å svømme til fôringsområdet, forteller Stien.

– Laks som har lært dette vil til og med bli aggressiv og vise en form for frustrasjon hvis en blinker med lysene uten at dette etterfølges av fôring.

Unngår smertefulle situasjoner

Fisk har smertereseptorer som sender signal via ryggmargen til en sentral hjerne, akkurat som pattedyr.

– De lærer raskt å unngå smertefulle situasjoner, og kan ha langvarige endringer i atferd etter å ha blitt utsatt for røff behandling.

Fisk som får smertestillende midler reager også mindre på antatt smerteskapende stimuli enn de som ikke har fått.

Naturlig med oppblomstring

Ulike arter av alger finnes naturlig i sjøen. Fra tid til annen vil det kunne dannes oppblomstringer som vi ser nå, dersom værforhold og andre miljøforhold for en bestemt art blir veldig gode. Hvilken art som danner oppblomstringen er avhengig av en rekke faktorer, men og i enkelte tilfeller som nå, er det en skadelig art som kommer i store mengder.

Les mer om planteplankton - helt nødvendig men tidvis skadelig

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Thu, 18 Jul 2024 05:15:13 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Derfor dør oppdrettslaksen av algene | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Derfor dør oppdrettslaksen av algene


dodfisk

Store mengder oppdrettslaks blir nå kassert i de algerammede områdene i Nordland og Troms. Full oppløsning

Fotograf: Michael Ulriksen / Havforskningsinstituttet

Mens villfisk kan svømme bort fra et område med skadelige algeoppblomstringer, er oppdrettsfisk innesperret i merdene. Dermed dør oppdrettsfisk som følge av algeoppblomstringen i Nord-Norge mens villfisk trolig slipper unna.

Oppdrettslaks har bare to valg når merden fylles med farlige alger: den må samle seg i dypet eller mot overflaten. Oppdrettslaksen som dør i Nord-Norge nå, blir kvalt av algene.

Les også: Dette vet vi om den såkalte "dødsalgen" i Nord-Norge

– Laksen får et tydelig signal om at store mengder alger er noe den må rømme fra. Om det er i form av smerte, irritasjon eller sterkt ubehag er vanskelig å si. Å bli kvalt er uansett ikke god velferd, sier Lars Helge Stien som forsker på dyrevelferd.

Laks kan lære

– Vi vet fra flere forsøk at fisk, også laks, har relativt gode kognitive evner. Laks kan lære at noe som de opprinnelig flykter fra, f.eks. kraftige lysblink, betyr at det er på tide å svømme til fôringsområdet, forteller Stien.

– Laks som har lært dette vil til og med bli aggressiv og vise en form for frustrasjon hvis en blinker med lysene uten at dette etterfølges av fôring.

Unngår smertefulle situasjoner

Fisk har smertereseptorer som sender signal via ryggmargen til en sentral hjerne, akkurat som pattedyr.

– De lærer raskt å unngå smertefulle situasjoner, og kan ha langvarige endringer i atferd etter å ha blitt utsatt for røff behandling.

Fisk som får smertestillende midler reager også mindre på antatt smerteskapende stimuli enn de som ikke har fått.

Naturlig med oppblomstring

Ulike arter av alger finnes naturlig i sjøen. Fra tid til annen vil det kunne dannes oppblomstringer som vi ser nå, dersom værforhold og andre miljøforhold for en bestemt art blir veldig gode. Hvilken art som danner oppblomstringen er avhengig av en rekke faktorer, men og i enkelte tilfeller som nå, er det en skadelig art som kommer i store mengder.

Les mer om planteplankton - helt nødvendig men tidvis skadelig

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Thu, 18 Jul 2024 05:15:18 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Derfor dør oppdrettslaksen av algene | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Derfor dør oppdrettslaksen av algene


dodfisk

Store mengder oppdrettslaks blir nå kassert i de algerammede områdene i Nordland og Troms. Full oppløsning

Fotograf: Michael Ulriksen / Havforskningsinstituttet

Mens villfisk kan svømme bort fra et område med skadelige algeoppblomstringer, er oppdrettsfisk innesperret i merdene. Dermed dør oppdrettsfisk som følge av algeoppblomstringen i Nord-Norge mens villfisk trolig slipper unna.

Oppdrettslaks har bare to valg når merden fylles med farlige alger: den må samle seg i dypet eller mot overflaten. Oppdrettslaksen som dør i Nord-Norge nå, blir kvalt av algene.

Les også: Dette vet vi om den såkalte "dødsalgen" i Nord-Norge

– Laksen får et tydelig signal om at store mengder alger er noe den må rømme fra. Om det er i form av smerte, irritasjon eller sterkt ubehag er vanskelig å si. Å bli kvalt er uansett ikke god velferd, sier Lars Helge Stien som forsker på dyrevelferd.

Laks kan lære

– Vi vet fra flere forsøk at fisk, også laks, har relativt gode kognitive evner. Laks kan lære at noe som de opprinnelig flykter fra, f.eks. kraftige lysblink, betyr at det er på tide å svømme til fôringsområdet, forteller Stien.

– Laks som har lært dette vil til og med bli aggressiv og vise en form for frustrasjon hvis en blinker med lysene uten at dette etterfølges av fôring.

Unngår smertefulle situasjoner

Fisk har smertereseptorer som sender signal via ryggmargen til en sentral hjerne, akkurat som pattedyr.

– De lærer raskt å unngå smertefulle situasjoner, og kan ha langvarige endringer i atferd etter å ha blitt utsatt for røff behandling.

Fisk som får smertestillende midler reager også mindre på antatt smerteskapende stimuli enn de som ikke har fått.

Naturlig med oppblomstring

Ulike arter av alger finnes naturlig i sjøen. Fra tid til annen vil det kunne dannes oppblomstringer som vi ser nå, dersom værforhold og andre miljøforhold for en bestemt art blir veldig gode. Hvilken art som danner oppblomstringen er avhengig av en rekke faktorer, men og i enkelte tilfeller som nå, er det en skadelig art som kommer i store mengder.

Les mer om planteplankton - helt nødvendig men tidvis skadelig

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Thu, 18 Jul 2024 05:15:20 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Derfor dør oppdrettslaksen av algene | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Derfor dør oppdrettslaksen av algene


dodfisk

Store mengder oppdrettslaks blir nå kassert i de algerammede områdene i Nordland og Troms. Full oppløsning

Fotograf: Michael Ulriksen / Havforskningsinstituttet

Mens villfisk kan svømme bort fra et område med skadelige algeoppblomstringer, er oppdrettsfisk innesperret i merdene. Dermed dør oppdrettsfisk som følge av algeoppblomstringen i Nord-Norge mens villfisk trolig slipper unna.

Oppdrettslaks har bare to valg når merden fylles med farlige alger: den må samle seg i dypet eller mot overflaten. Oppdrettslaksen som dør i Nord-Norge nå, blir kvalt av algene.

Les også: Dette vet vi om den såkalte "dødsalgen" i Nord-Norge

– Laksen får et tydelig signal om at store mengder alger er noe den må rømme fra. Om det er i form av smerte, irritasjon eller sterkt ubehag er vanskelig å si. Å bli kvalt er uansett ikke god velferd, sier Lars Helge Stien som forsker på dyrevelferd.

Laks kan lære

– Vi vet fra flere forsøk at fisk, også laks, har relativt gode kognitive evner. Laks kan lære at noe som de opprinnelig flykter fra, f.eks. kraftige lysblink, betyr at det er på tide å svømme til fôringsområdet, forteller Stien.

– Laks som har lært dette vil til og med bli aggressiv og vise en form for frustrasjon hvis en blinker med lysene uten at dette etterfølges av fôring.

Unngår smertefulle situasjoner

Fisk har smertereseptorer som sender signal via ryggmargen til en sentral hjerne, akkurat som pattedyr.

– De lærer raskt å unngå smertefulle situasjoner, og kan ha langvarige endringer i atferd etter å ha blitt utsatt for røff behandling.

Fisk som får smertestillende midler reager også mindre på antatt smerteskapende stimuli enn de som ikke har fått.

Naturlig med oppblomstring

Ulike arter av alger finnes naturlig i sjøen. Fra tid til annen vil det kunne dannes oppblomstringer som vi ser nå, dersom værforhold og andre miljøforhold for en bestemt art blir veldig gode. Hvilken art som danner oppblomstringen er avhengig av en rekke faktorer, men og i enkelte tilfeller som nå, er det en skadelig art som kommer i store mengder.

Les mer om planteplankton - helt nødvendig men tidvis skadelig