Gå til hovedinnhold

Tilrår å fôre hvithvalen i Hammerfest


Kvitkval i Hammerfest

Havforskningsinstituttet tilrår at hvithvalen i Hammerfest blir fôret dersom den ikke tar til seg mat på egen hånd. (Foto: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet)

Havforskningsinstituttet tilrår at hvithvalen i Hammerfest blir fôret dersom den ikke tar til seg mat på egen hånd.

Før helga bestilte Fiskeridirektoratet et råd fra Havforskningsinstituttet om hva som bør gjøres med hvithvalen som dukket opp utenfor Finnmarkskysten i slutten av april. Sia den gangen har hvalen oppsøkt mennesker, både i Tufjord i Måsøy kommune og i Hammerfest. Nå foreligger rådet, og Havforskningsinstituttet mener at hjelpeplikta som er hjemla i Dyrevelferdslovens §4 gjør at dyret bør fôres «etter et faglig basert regime».

– Samtidig bør muligheten for å få den overført til en fasilitet som er egnet til hold av hvithval da vurderes, skriver Havforskningsinstituttet i brevet til Fiskeridirektoratet.

Instituttet peker på at det ikke finnes fasiliteter i Norge for hold av hval.

– Dersom denne hvalen kommer fra en fasilitet i Russland nær grensen til Norge, ville den beste og raskeste løsningen vært om dyret ble ført tilbake dit. Det ville være korteste vei, heter det i brevet.

Skulle det vise seg at denne løsningen ikke er mulig, mener instituttet at andre relevante fasiliteter i utlandet må vurderes.