Gå til hovedinnhold

– Trenger teknologi for å samle mer data raskere


HI 043025

Selvstyrende seildroner er blant nyvinningene som kan samle inn data om havet. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Raske klimaendringer og mer forurensning i verdens hav betyr at forskerne har fått det enda travlere. Denne uken samles forskere og studenter fra begge sider av Atlanteren i Bergen for å diskutere nye teknologier som kan samle inn mer data raskere.

– De store utfordringene i havet knyttet til raske klimaendringer, forurensning som mikroplast og behovet for å skaffe mer bærekraftig sjømat, medfører økt behov for datainnsamling og bedre økosystemforståelse, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet. 

Han er ansvarlig for Ocean Outlook-konferansen som går av stabelen i Bergen denne uken. Dette er en årlig møteplass for havforskere fra Bergen og fra USA og arrangeres vekselsvis her og der borte. I utgangspunktet var Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) samarbeidsparter i Ocean Outlook. I år er også National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) med på konferansen. Begge er store og sentrale forskningsinstitutter på andre siden av dammen.

Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger. (Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet)

Konferansen har nytt tema hvert år. Denne gangen er det teknologiske nyvinninger for å samle inn mer og bedre data som står på programmet for de knapt 140 påmeldte.

– Nye overvåkningsplattformer som ulike droner kan supplere datainnsamlingen fra skip og gi bedre dekning i tid og rom. I tillegg er DNA-baserte målemetoder i ferd med å bli viktige redskap i havforskning, og samtidig blir det investert i nye instrumenter for å overvåke mikroplast i marint miljø og sjømat. Slike nye teknologier vil bli presentert og diskutert opp mot nytteverdi i overvåkning av de marine økosystemene, sier Taranger.

Møtested blir både Aulaen til Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttets lokaler på Nordnes. Tredagerskonferansen sparkes i gang onsdag 8. mai med mikroplast-workshop for studenter. Her vil deltakerne får en teoretisk innføring i de vitenskapelige utfordringene på området og prøve seg med praktiske øvelser på det nye mikroplastlaboratoriet på Havforskningsinstituttet. 

Se konferanseprogrammet