Gå til hovedinnhold

Havets fremtid er viktig både i sør og nord


Havpanel7

Havforskningsdirektør Sissel Rogne i samtale med de chilenske paneldeltakerne.

Det ene landet ligger langt mor sør, det andre langt mot nord. Men havet er viktig både for Chile og Norge. Dette ble understreket fra flere hold på et havseminar onsdag 27. april i Santiago i forbindelse med kongeparets statsbesøk i Chile. 

Seminaret hadde tittelen «Chile og Norge: Havets fremtid». 

Utenriksministrene Roberto Ampuero fra Chile og Norges Ine Eriksen Søreide innledet med å understreke viktigheten av samarbeid og alt arbeidet som foregår for å nå bærekraftsmålene FN har satt opp. 

– Norge og Chile er begge kyststater hvor havet er viktig for landenes utvikling. Vi samarbeider om kunnskapsbasert arbeid med marine verneområder. Det er viktig å balansere bærekraft og vern av marine miljøer, sa den norske utenriksministeren og roste sin kollega for Chiles innsats internasjonalt for havets ve og vel. 

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide har nettopp signert erklæringen "Because the Ocean" og gratuleres av den chilenske utenriksministeren, Roberto Ampuero. 

– Vi må produsere mer fra havet, da er vi nødt til å ta vare på havet. Vi trenger mer kunnskap om havet, men samtidig vet vi nok til kunne å handle, sa Vidar Helgesen og minte om at det er flere av FNs bærekraftsmål som skal oppfylles allerede neste år.

Helgesen leder det norske arbeidet i det internasjonale havpanelet som Erna Solberg tok initiativ til i fjor. Waldermar Coutts, Helgesens chilenske motpart, deltok også. Han er også Chiles ambassadør til Norge.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne deltok i et panel under tittelen «Kunnskap for bærekraftig havøkonomi» sammen med Juan Fierro Contreras fra Comité Oceanográfico Nacional og Chrisián Rodrigo, professor ved Universidad Andrés Bello. Panelet ble ledet av Andrés Couve, Chiles minister for vitenskap, teknologi og innovasjon.