Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttet og Hurtigruten sammen om nye Dokken


Hurtigruten View 2

Illustrasjon: Vill Urbanisme/HI/Hurtigruten

En levende bydel med aktivitet store deler av døgnet, et samlingspunkt for de fremste havmiljøene i verden og et bærekraftig opplevelsessenter både for lokalbefolkningen og reiselivet. Slik ser Havforskningsinstituttet (HI) og Hurtigruten for seg fremtidens Dokken.

Også Akvariet i Bergen er invitert med inn i prosjektet, som ble presentert både for politikere, media og andre aktører i Bergen tirsdag.

– På Dokken har vi en unik mulighet til å samle havforskning, havnæringer, boliger og pulserende byliv – og slik skape en bydel hvor det er trivelig å oppholde seg, også etter arbeidstid. Det er stor stas å kunne presentere konkrete planer sammen med en sentral aktør som Hurtigruten, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne – som forteller at det er jobbet mye med nyskapende og innovative ideer for Dokken den siste tiden.

– De nye planene for Dokken vil befeste Bergens posisjon som den blå hovedstaden. Her vil vi samle de fremste havmiljøene – inkludert Hurtigruten – på et sted. I tillegg vil vi sikre utviklingen av Bergen som både gir en bærekraftig vekst og skaper store lokale verdier, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Fra containere til store muligheter for en ny bydel i Bergen: HI-direktør Sissel Rogne og Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam har spennende visjoner for nye Dokken. (Foto: Erlend A. Lorentzen / HI)

Noen av høydepunktene i planene fra HI og Hurtigruten er:

  • En levende bydel med arbeidsplasser, beboere og opplevelser sentrert rundt havet 
  • Kafeer og restauranter basert på lokale råvarer, som sikrer aktivitet fra morgen til kveld. 
  • Et opplevelsessenter i verdensklasse, både for lokalbefolkning, skoleklasser og reiselivet, der Akvariet i Bergen er invitert inn som en del av prosjektet. 
  • Snuhavn med daglige anløp av Hurtigrutens miljøvennlige skip som en integrert del av bydelen, der gjestene starter eller avslutter reisen med Akvariet, forskningen og tilbudene i den nye bydelen som en del av opplevelsen.
  • En grønn og tilgjengelig bydel med miljøvennlige løsninger i både arkitektur og infrastruktur, fra HIs planlagte kosmer for økosystemer, til Hurtigrutens landstrømanlegg og elektriske busser. 
  • All varetransport både til Hurtigrutens skip og andre virksomheter skal være elektrisk og samlet under bakkenivå.
Byrådet og byrådsleder Harald Schelderup (nummer to fra venstre) ble informert om planene av Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam (t.v.), havforskningsdirektør Sissel Rogne og administrerende direktør for Akvariet i Bergen Aslak Sverdrup. (Foto: Torny Aarbakke)

– Her tenker vi byutvikling på en helt ny måte. Hele området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten, med en god blanding av boliger, næring, forskning og reiseliv. Sammen vil vi skape en grønn og elektrisk bydel. Dokken skal ikke bare være et forbilde for resten av Bergen, men for byer verden over, sier Skjeldam.   

– Med Hurtigruten blir Dokken også et grønt knutepunkt for reiseliv og samferdsel langs hele norskekysten. Dette passer som hånd i hanske med planene for den marine hovedstaden, sier Sissel Rogne.  

Illustrasjon: Vill Urbanisme/HI/Hurtigruten 

Illustrasjonsbildene er foreløpige skisser. De kan brukes av media mot riktig kreditering.