Gå til hovedinnhold

HI analyserer blåskjell etter mulig oljesøl fra fregatt


DSC00366

HI-forsker Vivian Husa på feltarbeid ved Hanøytangen for å samle inn skjell til olje-analysene. Foto: Stine Hommedal/HI

KNM Helge Ingstad kom på plass ved Haakonsvern i Bergen 3. mars. Nå kartlegges de endelige miljøkonsekvensene av havariet. HI undersøker om blåskjell har blitt utsatt for oljesøl. 

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november.

KNM Helge Ingstad grunnstøtte i fjæresteinene samme morgen.

Samme dag etablerte Kystverket en statlig oljevernaksjon for å begrense miljøskadene etter grunnstøtingen. Vi på Havforskningsinstituttet (HI) har vært en del av denne beredskapen. 

Sjekker blåskjell for oljesøl 

Da fregatten ble hevet, ble den først slept til Hanøytangen, der den ble løftet opp på lekter, før den ble fraktet til Haakonsvern. 

Den statlige oljevernaksjonen ble avsluttet i det fregatten kom frem til Haakonsvern 3. mars, men Kystverket har satt i gang miljøundersøkelser for å kartlegge eventuelle miljøkonsekvenser av operasjonen. 

HI har i den sammenheng fått tilgang på blåskjell fra området ved Sture terminal der fregatten havarerte. 

Blåskjell er en art som er nyttig til å identifisere hvor oljeforurenset et område har blitt. Foto: Stine Hommedal/HI 

–  Blåskjellene ble satt ut i bur juli 2018 av Fishguard i forbindelse med rutineovervåking. HI skal analysere disse skjellene, for å se om de har blitt forurenset av olje i perioden fregatten lå ved Sture, sier forskningssjef Jarle Klungsøyr, som har ledet HI sin del av operasjonen. 

Undersøkelser rundt Hanøytangen 

Da fregatten ble hevet ved Hanøytangen var det noe oljesøl som kom ut fra havaristen. Derfor har HI sanket inn blåskjell fra fem ulike stasjoner i området. Også disse skal undersøkes. 

– Blåskjell er stasjonære og er en god art å undersøke oljeforurensning på, siden skjellene gir signal på belastning i et område over tid. Det vil si at blåskjell vil kunne gi en indikasjon på hvor hardt miljøet har blitt belastet av oljesøl, sier Klungsøyr. 

Resultatene fra analysene ventes å være klare tidlig i april.