Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Markant nedgang for reke i Skagerrak


P1180338

Er det mye småreker (ettåringer) på rekefeltene, stenges de for fiske. Først til høsten igjen er disse rekene store nok til å gå inn i fiskeriet.  

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Det endelige kvoterådet for reke i Skagerrak for 2019 er på 6163 tonn. Det er en nedgang på 2873 tonn sammenlignet med det foreløpige rådet for 2019.

– Bestanden er på et veldig lavt nivå; det nest laveste vi har målt. Kun i 2012 lå bestanden enda lavere. Det gjenspeiles i kvoterådet, sier Guldborg Søvik, som er bestandsansvarlig for reke i Skagerrak og Norskerenna på Havforskningsinstituttet. Det er ICES (Det internasjonale råd for havforskning) som gir rådet.

Et tiår med lav bestand

Det er en stund siden det var snakk om en gullalder for reke i Skagerrak. På 1980-, 1990- og 2000-tallet var det gode fangster og bra rekruttering, forteller Guldborg Søvik. Det er imidlertid et visst håp om bedring. Årets rekruttering er lovende.
 
– Innkommende årsklasse – 2018-årsklassen – er over middels, og den beste vi har målt siden 2013, sier Guldborg Søvik.

Innblanding av småreker

I Barentshavet har rekene en levealder på rundt ti år, mens rekene i sør ikke blir mer enn tre til fem år gamle. For øyeblikket er det stor innblanding av småreker på fiskefeltene i Nordsjøen og Skagerrak, og flere felt stenges for å unngå fangst av nykomlingene.
 
– Det er en kjensgjerning at rekebestanden svinger mye. Etter at den gode 2013-årsklassen forsvant ut av bestanden, har det vært lite reker, men som sagt kan 2018-årsklassen komme til å gi rekebestanden i sør et løft på litt sikt.