Gå til hovedinnhold

Også fisk kan brekke beina


Deformasjon vill hyse 1 jpg

Røntgen av fisk.

Fotograf: Per Gunnar Fjelldal

Akkurat som dyr på land kan fisk brekke bein. Årsaken til disse bruddene er foreløpig et mysterium, men etter at skaden har oppstått, gror de sammen akkurat som på landlevende dyr.

Forskerne har observert beinbrudd hos oppdrettsfisk og bruddlignende tilstander hos villfisk. De første bruddene oppdaget de hos oppdrettstorsk i forbindelse med at de undersøkte skjelettet til fiskene som del av et forsøk. Senere undersøkte de villfisk, også hos disse ble det observert skader som ser ut som brudd som er i ferd med å gro.

De fant også andre alvorlige skjelletdeformiteter i villfisk.

Vet ikke hvorfor fisk brekker bein

– Helt siden 1700-tallet har det vært kjent at fisk kan ha «tykke grobein», i noen tilfeller lignende de som landlevende dyr får når bein holder på å gro etter brudd, sier Per Gunnar Fjelldal ved Havforskningsinstituttet.

Selv om forskere med ujevne mellomrom har undersøkt fenomenet med fortykninger på beina, er det først nå det er satt i sammenheng med beinbrudd som holder på å gro. 
Siden fisk ikke faller, kan den heller ikke få bruddskader som følge av fall slik som ofte er tilfelle på land. Bruddene ble funnet i de tynne beina som stikker ut på over- og undersiden av ryggvirvlene.

– Etter at vi oppdaget bruddene, fulgte vi oppdrettstorsken over tid slik at vi kunne beskrive hvordan bruddene grodde, forteller Fjelldal.

Det var i denne oppfølgingsfasen at de fikk bekreftet at «tykke grobein» hos fisk kan være brukne bein som holder på å heles.

– Bruddene vi observerte grodde på samme måte som hos landlevende dyr hvor en først får en fortykning av beinet i skadeområdet som senere forsvinner, sier Fjelldal.

– Vi vet ikke hva som var grunnen til at den undersøkte oppdrettstorsken hadde beinbrudd, dette var fisk som hadde fått normal håndtering for oppdrettsfisk. Det var derfor overraskende å finne slike skader.

Håndtering eller flukt fra predator kan være årsak

Forskerne kan heller ikke forklare hvorfor villfisken de undersøkte hadde bruddlignede skader, men de har noen teorier:

– Vi undersøkte skjelettet til 22 villfangete hyser fra Masfjorden, hos disse hadde fem fisker ryggradsdeformasjoner og to hadde bruddlignede skader. Det er usikkert hvorfor villfisk får beinbrudd, men det kan være knyttet til skader fra predatorer, fang og slipp, eller andre ukjente faktorer, sier Fjelldal.

To av hysene hadde så alvorlige ryggradsdeformasjoner at det ifølge forskeren er imponerende at fisken hadde overlevd i naturen fram til voksen alder.

– Vi ser ingen kobling mellom bruddskader og utvikling av ryggradsdeformasjoner hos denne fisken. Ulike typer forurensning og spesielle parasitter kan gi skjelettdeformasjoner hos villfisk, avslutter han.