Gå til hovedinnhold

Overleverte råd om verdenshavene


PA 2019 03 06 9999 8

Havforskningsdirektør Sissel Rogne (til venstre) leverte ekspertrapporten til statsminister Erna Solberg under åpningen av sjømatkonferansen NASF. Foto: Paul S. Amundsen / Havforskningsinstituttet


150 haveksperter fra over 50 land møttes i november i fjor for å foreslå tiltak mot de viktigste globale utfordringene havene står overfor. I dag overleverte havforskningsdirektør Sissel Rogne ekspertenes rapport til statsminister Erna Solberg.

– Skal vi sikre produktive havområder og bærekraftige næringer trenger vi relevant kunnskap. Og da er det et godt utgangspunkt når et av verdens fremste havforskningsinstitutt inviterer verdens fremste havforskere til verdens beste by. Vi trenger imidlertid ikke bare forskning, vi trenger handling. Derfor trenger vi forskere som gir konkrete råd til oss beslutningstakere. Det fikk vi i Bergen i november, og jeg ser frem til å lese rapporten, sier statsminister Erna Solberg.  

Hun kunngjorde forskerkonferansen på G7-møtet i Canada i fjor sommer. Konferansen fikk navnet «Science for Ocean Action» og arrangøroppdraget gikk til Havforskningsinstituttet.

Kunnskapsbaserte tiltak for havet

Da ekspertene kom sammen i Bergen på høsten i fjor tok de for seg fem ulike områder der vi står overfor alvorlige utfordringer: marine klimaendringer, havets helse, fiskeressursene, bærekraftig oppdrett og sjømat som menneskeføde. 

Rapporten statsministeren fikk under sjømatkonferansen NASF i dag, er ikke på mer enn 20 sider og oppsummerer de foreslåtte tiltakene. 

– Erna Solberg har tatt en global lederrolle i forvaltningen av verdenshavene, og det er vi glade for. Rapporten er med på å rede grunnen for det kommende havtiåret. Havforvaltning må være kunnskapsbasert, og nå må vi gjøre ord om til handling, sier Rogne som setter pris på at statsministeren gav oppdraget til Havforskningsinstituttet. 

Havets tiår

Rapporten går inn som en del av arbeidet til statsminister Erna Solbergs internasjonale høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi. Dette panelet skal utarbeide anbefalinger for hvordan vi kan forene bevaring og bærekraftig bruk av havene. 

Til slutt skal havpanelets stats- og regjeringssjefer bli enige om policyanbefalinger. Det hele skal legges frem i en sluttrapport til FN i 2020.

FNs generalforsamling har vedtatt at perioden 2021–2030 skal være et internasjonalt tiår for havforskning. Dette tiåret skal sette havet i fokus for styresmakter og offentlighet.