Gå til hovedinnhold

Smertefullt med avlusing i varmt vann


Laks fotograf Lars H Stien

Laks

Fotograf: Lars H Stien

Nye resultat viser at oppdrettslaks har klar smerteatferd ved avlusing i varmt vann på 28-38°C. De siste årene har avlusing med varmtvann blitt den mest brukte metoden i oppdrettsnæringen.

- I forsøket så vi at laksen endret atferd totalt når vi overførte den til kar med vanntemperaturer fra 28 °C og høyere. Det var en helt tydelig smerterespons fra første stund. Fisken svømte vesentlig raskere enn kontrollfisk og kolliderte i karveggene, sier forsker Jonatan Nilsson ved Havforskningsinstituttet (HI).

Oppdrettsnæringen bruker varmt vann til å avluse oppdrettslaks som har lakselus. Dette kalles termisk avlusing. Vannet som brukes er vanligvis varmet opp til temperaturer på mellom 28 og 34 °C.

- Vi mennesker opplever vann på 28-34°C som lunkent, i motsetning til laks som opplever det som brennhett utfra tolkning av atferdsrespons og annen litteratur, sier Kristine Gismervik, forsker ved Veterinærinstituttet (VI).

To forsøk bekreftet smerte

De nye resultatene om at laks opplever smerte ved termisk avlusing, kom etter at Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet gjennomførte to forsøk ved HI sin stasjon i Matre.

- Det har lenge vært kjent at termisk avlusing er forbundet med risiko for skade og økt dødelighet. Det ble stilt spørsmål i forskningsmiljøer og blant fiskehelsepersonell om termisk avlusing også var smertefullt for fisken. På bakgrunn av dette ønsket Mattilsynet at Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet skulle vurdere om avlusing med varmt vann medfører smerte for fisken, sier forsker Lars Helge Stien (HI).

- For å få svar på dette utførte vi et forsøk der vi eksponerte laks til temperaturer fra 0 til 38°C. Atferden til fisken ble filmet og deretter analysert. Analysen viste at laks eksponert for varmt vann fra 28°C og oppover responderte med tydelig smerteatferd, sier Nilsson. Fisken svømte i panikk inn i karvegg, ristet på hodet, plasket i overflaten og tapte etter hvert kroppskontroll.

Som del av forsøket ble denne fisken utsatt for lunkent vann. Den viser tydelig ubehag og prøver å komme bort fra vannet.

Resultatene vil bli publisert

Vanligvis går ikke forskerne ut med resultater før de er publisert og dermed vurdert av fagfeller som en ekstra kvalitetssikring. Men i denne saken er det vurdert som viktig å dele kunnskapen raskt.

- Grunnen til at vi går ut med foreløpige resultater i denne saken er for å dele kunnskapen vi så langt har om velferdsproblemer ved termisk avlusing slik at næring og forvaltning blir mer bevisst på problemstillingen, sier Gismervik.

Mange aspekt ved ny teknologi må vurderes

Termisk avlusing krever ikke bruk av medikamenter og var den mest benyttede medikamentfrie metoden i 2018.  Samtidig er det også rapportert om skader og økt dødelighet ved bruken.

- I arbeidet med ny teknologi vil det alltid være områder hvor det mangler kunnskap og nye erfaringer kommer til. Det er derfor viktig at ny kunnskap gjøres allment kjent og at den kvalitetssikres. Vi må alle være ydmyke for at synet på fiskevelferd vil være i kontinuerlig endring etterhvert som vi tilegner oss ny kunnskap, samt huske å inkludere smerteaspektet i dokumentasjonen, sier Gismervik.  
 
- For eksempel så viser disse forsøkene at smerteatferd kan være en viktig grunn til at fisken skader seg under termisk avlusing, sier Stien.