Gå til hovedinnhold

Djevletunge dukket opp i båthavn


Biolog og djevletunge

Den store røde makroalgen er trolig arten djevletunge (Grateloupia turuturu).

Fotograf: Rudolf Svensen / Havforskningsinstituttet

En gruppe forskere var ute og leita etter fremmede arter langs kysten da de forrige uke fant en ny, stor rødalge utenfor Larvik. Trolig er det arten djevletunge som nå har kommet til norske farvann.

Djevletunge med fire lange, røde
Denne djevletungen ble målt til over
40 centimeter. Foto: Vivian Husa /
Havforskningsinstituttet

– Vi har fått bekrefta med 99 prosent sikkerhet at det er djevletunge (Grateloupia turuturu) som er funnet. Den er ikke funnet i Skandinavia før. Vi fant den i båthavnen på Ula ved Larvik, men den vil trolig spre seg langs kysten av Sør-Norge, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Vivian Husa.

Husa er leder for prosjektet som har som mål å kartlegge forekomsten av fremmede marine arter langs norskekysten.

Sammen med en gruppe på ti forskere og teknikere var hun i forrige uke på feltarbeid i området mellom Kristiansand og Larvik, der altså den store, fremmede rødalgen dukket opp.

Djevletungen kommer opprinnelig fra Øst-Asia, men har fra før etablert seg ved Nederland og England (se faktaboks).

Få nye arter etablerer seg

Kartleggingsprosjektet har foregått siden 2010. Etter forrige ukes feltarbeid har forskergrupper kartlagt kysten fra svenskegrensen til Ålesund, med unntak av Sogn og Fjordane, i tillegg til Narvik havn i nord.

– Vi leiter først og fremst etter arter på flytebrygger i båthavner, men fisker også med små teiner etter krabbe og fisk, forklarer Husa.

– Det positive vi har funnet gjennom dette prosjektet er at på tross av at mange arter sannsynligvis har kommet til landet med båttrafikk, så er det relativt få nye marine arter som etablerer seg her på grunn av de lave temperaturene i sjøen, sier Husa.

Ingen asiatiske strandkrabber

I år har forskerne særlig fokus på å leite etter de asiatiske strandkrabbene som nå er etablert både i Danmark og Sverige, og den lille fisken svartmunnet kutling, som også nå er kommet til våre naboland.

– Ingen av disse er registrert i Norge, og vi har heller ikke funnet noen av dem så langt i feltarbeidet, sier Husa.

Forskergruppen vil publisere flere resultater fra kartleggingen utover høsten.