Gå til hovedinnhold

Må samarbeide for å løse utfordringene i havet


Sissel Rogne på The Ocean

Havforskningsdirektør Sissel Rogne på den første «The Ocean»-konferansen i Bergen.

Fotograf: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

For å bli en del av løsningen på utfordringene med klima, mat, energi og miljøvennlig transport, må havnæringene samarbeide. Og det må skje i godt samspill med kunnskapsmiljøene. Dette var utgangspunktet for konferansen «The Ocean», som ble arrangert for første gang i Bergen i dag.

Rundt 400 deltakere møtte opp for blant annet å få med seg statsminister Erna Solbergs åpning av konferansen.

– Et rent hav er en forutsetning for å utnytte mulighetene i havet, sa statsministeren.

Statsminister Erna Solberg var i Bergen for å snakke om havet. (Foto: Torny Aarbakke / Havforskningsinstituttet)

Havet er under press, påpekte hun, og nevnte en rekke utfordringer fra forurensing og forsuring til overfiske.

– Forvaltningen av havet må være bærekraftig på lang sikt slik at vi kan fortsette å høste av havet, sa Solberg.

Hele bredden i havbyen Bergen stod bak arrangementet, fra nyskapende næringsaktører til akademia. Målet er å gjøre «The Ocean» til en årlig konferanse av betydning.

I samme båt - skulder ved skulder

Behovet for bærekraftig forvaltning inn i evigheten ble tatt opp igjen av havforskningsdirektør Sissel Rogne. Sammen med UiB-rektor Dag Rune Olsen og programleder Peter Haugan ved Havforskningsinstituttet la hun det vitenskapelige grunnlaget for samtaler om bærekraft og innovasjon på tvers av ulike fagfelt.

– Det er viktig å ikke se seg blind på teknologien, men å se på utfordringene vi står overfor på biologiens premisser, sa Rogne.

Hun understreket behovet for å tenke nytt, være kreative og samarbeide for å finne løsninger på alt fra underernæring til hvordan vi skal klare å utnytte marine ressurser lavere ned i næringskjeden.   

– Vi er alle i samme båt og vi står skulder ved skulder. Det er viktig å ha kunnskap om hvor fort endringene skjer i verden og dynamikken i disse endringene, sa Rogne.

HIs «utenriksminister»

Konferansier Arne Hjeltnes introduserte Peter Haugan som HIs utenriksminister på grunn av hans utstrakte internasjonale arbeid. Haugan har vært leder av  UNESCOs Intergovernmental Oceanographic Commission og bidrar nå i Erna Solbergs havpanel.

Han mente det er stor respekt for forskningen på klimautfordringene internasjonalt, og pekte på at det nå stilles nye spørsmål.

– Hva kan havnæringene bidra med til klima? Dette er spørsmål som ikke er blitt stilt før, sa Haugan, som mente forskningsmiljøene kan være med å finne svar på disse spørsmålene.

 

Peter Haugan (f.v) og Sissel Rogne fra Havforskningsinstituttet i engasjert samtale med Dag Rune Olsen og Arne Hjeltnes. (Foto: Torny Aarbakke / Havforskningsinstituttet)