Gå til hovedinnhold

Får gjennomført viktig vestlandstokt, tross koronakrise


lars1 (2)

I full aktivitet: Miljøtoktet går tilnærmet som normalt på "Kristine Bonnevie". 

Fotograf: Lars Asplin/HI

Alle forholdsregler tas, men overvåkningstoktet i vestlandske fjorder gjennomføres tilnærmet normalt.

– Det er uvirkelige og uvanlige tider, og veldig mye av aktiviteten her på HI er lagt på vent. Likevel får vi gjennomført overvåkningstoktet omtrent som det skulle, sier toktleder Lars Asplin. 

– Den største forskjellen er at vi i stedet for «Hans Brattström» har fått det langt større skipet «Kristine Bonnevie». 

Toktleder Lars Asplin forteller om godt humør og mye håndvask om bord på Kristine Bonnevie. Arkivfoto: Stine Hommedal/HI 

Toktet er viktig for HIs rådgiving på havbruk 

HI overvåker rutinemessige de fysiske forholdene i fjordene og langs kysten. 

– Dette er et ledd i rådgivingen vår på havbruk og miljøvirkningene næringen har på det naturlige økosystemet, spesielt på villaks og ørret, forklarer Asplin. 

– Vi på HI har en viktig rolle innenfor «Trafikklyssystemet» som regulerer vekst i oppdrett i områder langs kysten. Vårt faglige bidrag er mellom annet modeller av spredning av lakselus fra anlegg langs hele kysten, slik at vi kan beregne hvilket smittepress villaksen utsettes for. 

– På toktet vi er på nå, måler vi strøm, saltholdighet og temperatur i sjøvannet. Denne kunnskapen er viktig informasjon å kvalitetssikre slike modeller med, og derfor er det viktig å få gjennomført miljøtoktene, sier toktlederen. 

På dette toktet måler «Kristine Bonnevie» slike fysiske forhold i Hardangerfjorden, Masfjorden og Sognefjorden. 

Figuren med strømobservasjoner viser at det (fortsatt) er vekslende og dynamiske forhold i de øvre vannlag i Hardangerfjorden (slik det er i de fleste fjordene). Rød farge illustrerer strøm inn fjorden og blå farge ut. I vinter har det forekommet en rekke episoder med 1-2 dagers innstrømning i de øvre ca. 20 m, og det er typisk et resultat av kraftig sørvestlig vind, noe som jo ikke er uvanlig på Vestlandet. Innstrømningene dypere ned skyldes forskjeller i vannmassenes tyngde mellom fjorden og utenfor på kysten.  

Tar forholdsregler for å unngå smittespredning 

Selv om toktet går tilnærmet som normalt, understreker Lars Asplin at alle forholdsregler tas. Jobben blir gjort på en trygg måte, med godt humør. 

– «Kristine Bonnevie» er en veldig fin båt å være ombord i. Dette til tross for at vi i disse dager har en skyhøy oppmerksomhet omkring potensiell smitte av koronavirus, med god innbyrdes avstand mellom menneskene om bord, og håndvask i ett sett.

PS: Også det faste skreitoktet i Lofoten går som normalt i disse dager. Der er gytingen i gang for fullt. Forsker Knut Korsbrekke gav oss en oppdatering fra toktet på Facebook tidligere denne uken.

Flere korona-nyheter fra HI:

HI-041176.jpg

HI innstiller over halvparten av tokta

Koronapandemien får store konsekvensar for toktprogrammet vårt. No er seks tokt kansellert, men HI jobbar for at dei prioriterte leveransane til bestandsrådgjevinga vil bli gjennomført. 

Sissel Rogne

Jobber med å holde viktige hjul i gang på HI

– Vi har flere samfunnskritiske funksjoner som vi må dekke så godt som mulig, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

C:\Users\a23389\Pictures\nansen-bontelabo.jpg

Forskingsfartøy i hamn sysselset maritime bedrifter

På grunn av koronakrisa ligg fleire av skipa til HI til kai i Bergen. Det gir HI høve til å framskynda viktig vedlikehald – og gir samtidig bedrifter moglegheiter for oppdrag gjennom krisa.