Gå til hovedinnhold

Simulerte algeinvasjon for å teste beredskap


P4210020

Det ble plutselig travelt for Lars-Johan Naustvoll, som måtte hive seg rundt under en fiktiv algeoppblomstring. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen/Havforskningsinstituttet

Bare få dager etter HI lanserte hjemmesiden for algestatus, fikk prosjektlederen telefon om en skadelig algeoppblomstring. Det hele var en test, for å sjekke kommandolinjene før en reell hendelse skjer.

Fire dager etter HI lanserte algestatus-siden, ble de involverte satt på en prøve:

Tirsdag klokken 11 trykket forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen på «testknappen» med simulering av en fiktig algeoppblomstring i Ofotfjorden. Det ble dermed svært kort varsel for blant andre prosjektleder Lars-Johan Naustvoll, som vil fungere som en koordinator ved en slik hendelse. 

En tilbakelent Lars-Johan Naustvoll er rolig og tydelig da han mottar beskjeden om fiktiv algeoppblomstring i Ofotfjorden over nettmøte. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen/Havforskningsinstituttet 

Hensikten er å sjekke om kommandolinjene fungerer som de skal før en faktisk hendelse inntreffer. 

Fra kontoret på forskningsstasjonen Flødevigen, følger Naustvoll nøye med på skjermen. Oseanograf Jon Albretsen er en av de første han tar kontakt med i en slik situasjon, forteller han. Modellering av havstrømmer er en viktig faktor ved algeoppblomstringer, da algene driver med strømmen. 

Oseanograf Jon Albretsen under arbeid. Arkivfoto: Liv Eva Welhaven Løchen/Havforskningsinstituttet 
​​

Albretsen iverksetter simuleringer av havstrømmer gjennom kompliserte datamodeller. 

Viktig med test

Forskningsdirektøren mener det er viktig å teste at varslingssystemene fungerer etter hensikten:

- Det er viktig for oss å sjekke at planene våre for en ny algeberedskapssituasjon er gode nok. Vi har på grunnlag av kunnskapen fra i fjor laget en plan og den tester vi nå. Det er viktig å holde hodet kaldt og gjøre ting i riktig rekkefølge. Det er også viktig at alle relevante personer får riktig informasjon til rett tid, forteller Kroon Boxaspen. 

Og for prosjektlederen ble det hele en verdifull erfaring. 

-    Hele hensikten med denne typen øvelser, er å avdekke svakheter i vår krisehåndtering i en slik situasjon. Det er alltid rom for forbedring, og nødvendig å øve for å være godt rustet dersom noe slikt skulle oppstå i virkeligheten, sier Naustvoll. 

 

Heldigvis var det bare en øvelse denne gang. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen/Havforskningsinstituttet