Gå til hovedinnhold

Spøkelsesfiskeprosjekt med millionmulighet


DSC00007

Prosjektleder Alf Ring Kleiven tar imot noen av spøkelsesteinene som Green-Bay AS har plukket opp.

HI søker etter fartøy med ROV og mannskap som skal brukes i tiltak mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark. 

Anbudet med en total ramme på 1,3 millioner kroner er nå lyst ut i hele Europa. Oppdraget er i forbindelse med prosjektet "Tiltak mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark", som finansieres av Handelens Miljøfond. 

Leverandøren skal jobbe med søk og berging av tapte fiskeredskaper, som teiner, garn, ruser og lignende. Arbeidet skal foregå i og rundt Raet nasjonalpark i 2020, i kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad. 

Green-Bay AS har drevet undervannsrydding i nasjonalparken sammen med "Våre Strender" og Arendal Undervannsklubb siden 2018. Sammen ønsker HI og Green-Bay at det engasjeres flere krefter på området om nullvisjonen for spøkelsesfiske skal nåes. 

Tord Aslak Aslaksen i Green-Bay AS med noe av dagsfangsten fra havbunnen. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen/Havforskningsinstituttet 

– I løpet av 2020 er det store områder der det skal gjennomføres søk og berging av redskap. Derfor trenger vi flere med på laget. Alt av funn går inn som data for å få mer kunnskap om spøkelsesfisket i Raet nasjonalpark og hvilken effekt det har på dyrelivet i havet, forteller prosjektleder Alf Ring Kleiven. 

Viktig mulighet i vanskelig tid 

I en tid hvor rekordmange er registrert arbeidsledige, er det viktig å synliggjøre denne typen oppdrag. Jurist Kristina Eek-Larsen forteller at koronasituasjonen fører til større usikkerhet både for oppdragsgiver og for leverandørene: 

– Det kan bli vanskelig å gjennomføre oppdrag helt som planlagt. Det kan bli forsinkelser og avlysninger. Dette må vi ta høyde for i kontraktene vi inngår.

Nok å ta fatt på

Årlig mistes det opp mot 1400 teiner i og rundt Raet nasjonalpark. Prosjektgruppa har gjennomført folkemøter med både yrkesfiskere og lokalkjente for å finne ut hvilke områder det mistes flest redskaper i. 

Så langt har informasjonen vært nyttig. Green-Bay AS finner store mengder tapte redskaper når de søker. 

Flere av redskapene bærer preg av å ha ligget lenge på havbunnen. Når dyr blir fanget og dør, lokker de til seg enda flere individer og bidrar slik til spøkelsesfiske. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen/Havforskningsinstituttet

Fleksibilitet og værforbehold 

Oppdraget krever både kompetanse med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), og fleksibilitet fra leverandøren. Været er en faktor, men sikt og undervannsstrømmer kan også spille en viktig rolle. 

– Erfaringene og kunnskapen vi henter inn i Raet Nasjonalpark har stor verdi for hvordan vi skal håndtere problemene med spøkelsesfiske i Norge. Både omfanget av spøkelsesfisket, effektive metoder for rydding av allerede tapte redskaper og tiltak for å unngå redskapstap i fremtiden er viktige elementer i forskningsprosjektet, forteller Alf Ring Kleiven. 

Fra forskningsstasjonen Flødevigen i Arendal. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen