Gå til hovedinnhold

Styrker utviklingssamarbeid for hav, fisk og mat


norad kontrakt signering

HI-direktør Sissel Rogne og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell er glade for å ha signert ny rammeavtale for utviklingssamarbeid. 

Fotograf: Kjartan Mæstad / Havforskingsinstituttet (venstre), Norad

En ny avtale mellom Norad, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet vil gi lavinntektsland tilgang på etterspurt norsk kunnskap.

– Vi ser at havforskning og havforvaltning aldri har vært viktigere enn det er nå. Landene må ha kunnskap om sine egne ressurser for å kunne gjøre kloke beslutninger med tanke på både egen industri og internasjonalt fiskeri. Da er et slikt samarbeid viktig, sier Sissel Rogne, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet (HI).

Samarbeidet blir koordinert og samlet av Kunnskapsbanken i Norad.

Verdifullt «bankinnskudd»

– Tettere samarbeid med begge disse instituttene er et veldig verdifullt «innskudd» i Kunnskapsbanken. Disse nye rammeavtalene sikrer Norad tilgang til viktig kapasitet og ressurser på et bredt spekter av fagfelt i utviklingssamarbeidet, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell.

Norske institusjoner har kompetanse og erfaring med forvaltning av fiskeri og havressurser som er etterspurt av myndigheter i mange utviklingsland.

Et eksempel fra 2019 er prosjektet HI og Veterinærinstituttet startet i Ghana. Gjennom kunnskapsutveksling håper prosjektet å styrke Ghanas forvaltning av egne fiskeriressurser. Slike tiltak kan skape flere arbeidsplasser, forbedre matsikkerheten og øke landets inntekter på en bærekraftig måte. 

Den nye rammeavtalen sikrer at enda flere land får tilgang på den samme kunnskapen. 

Administrerende direktør Gaute Lenvik i Veterinærinstituttet gleder seg over utviklingssamarbeidet med Norad og HI. Foto: Veterinærinstituttet

Vil satse mer på utvikling

HI samarbeider allerede med flere institusjoner i Ghana, Myanmar, Sri Lanka, Kina, Sudan og Cuba, og gir faglige innspill og støtte til Norad på en rekke områder. Gjennom den nye rammeavtalen styrkes satsingen på utviklingsarbeid ved instituttet.

– Vi ønsker å bidra i enda større grad med forslag til nye prosjekter innen Hav for utvikling, sier Sissel Rogne.

Samarbeidet om forskingsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» vil fortsatt reguleres i en egen avtale (se faktaboks).

Også Veterinærinstituttet forteller om et langt og godt samarbeid med Norad.

– Fisk for utvikling er et godt eksempel hvor vår kunnskap innen fiskehelse og velferd har spilt inn i programmet. Vi ser fram imot å bidra på flere områder framover, sier administrerende direktør Gaute Lenvik.

Les mer på Norads hjemmeside.