Gå til hovedinnhold

Lite miljøgifter i marine oljer


HI 043789
Fotograf: Helge Skodvin / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet har undersøkt innholdet av miljøgifter i ti forskjellige marine oljer som selges som kosttilskudd. Det var stor variasjon i innholdet av miljøgifter, men ingen av oljene hadde nivåer som oversteg grenseverdiene i Norge og EU.

På oppdrag for Mattilsynet analyserer Havforskningsinstituttet (HI) hvert år innholdet av uønskede stoffer i marine oljer som selges som kosttilskudd.

I 2019 ble tre fiskeoljer (to av dem tran), tre seloljer, tre krilloljer og én raudåteolje analysert.

Under grenseverdi

Oljene ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly, 3-MCPD, 3- MCPD-estere og glysidylestere.

–Resultatene viste at innholdet av uønskede stoffer i oljene varierte mye, men ingen av oljene hadde nivåer som oversteg grenseverdiene i Norge og EU, sier forsker Bente Nilsen.

Mer kadmium i raudåteolje

Raudåteoljen hadde en forholdsvis høy konsentrasjon av kadmium. Nivået i denne oljen var betydelig høyere enn nivåene av kadmium som tidligere er funnet i marine oljer som selges som kosttilskudd.

Konsentrasjonen lå likevel under grenseverdien for kadmium i kosttilskudd.

Referanse

Bente Nilsen, Martin Wiech og Monica Sanden. "Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2019: Organiske miljøgifter, tungmetaller, 3-MCPD og glysidylestere i marine oljer til humant konsum." Rapport fra Havforskningen (2019). Gå til nettrapport.