Gå til hovedinnhold

Stans i laboratoriedrift etter brann i teknisk anlegg


20200109 Brann i Nordnesbodene DSC 1617

Brannen oppsto i det tekniske anlegget. Brannårsaken er foreløpig ikke klarlagt.

Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Brannen som brøt ut i HI sine lokaler i Nordnesboder 5 i morgentimene 9. januar ble raskt slukket og det ble ingen spredning. Inntil videre fører brannen til stans i deler av instituttets laboratoriedrift.

Oppdatering 14. januar:

Brannårsaken er foreløpig knyttet til varmgang i et varmebatteri med tilhørende effektbryter i ventilasjonssystemet for Nordnesboder 5. Ventilasjonssystemet må utbedres og nytt varmebatteri monteres. Det forventes å ta tre til fire uker. I mellomtiden vil vi ikke ha intern kapasitet for enkelte analyser. Der det er mulig og det vurderes som nødvendig, vil vi kjøpe analyser fra andre akkrediterte laboratorier, sier Øystein Brun, avdelingsdirektør for teknisk infrastruktur ved HI.


Omtrent klokken 03.30 ble alarmen utløst i Havforskningsinstituttets (HI) lokaler i Nordnesboder 5 i Bergen. Brannvesenet ble varslet direkte og rykket ut umiddelbart. Brannen var begrenset til et elektrisk anlegg og et ventilasjonsanlegg. Cirka klokken 04.20 ble HI varslet av brannvesenet.

– Brannårsaken er ikke klarlagt. Området som er direkte berørt er sikret og tilgang er begrenset, sier Øystein Brun, avdelingsdirektør for teknisk infrastruktur ved HI.

Brannen oppsto i lokalene på Nordnes i Bergen. (Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet)

Brannen oppsto i nærheten av laboratorier i Nordnesboder 5. Inntil videre er det stans i laboratoriedriften. Det er foreløpig usikkert i hvilken grad driftsstansen vil føre til forsinkelser i leveranser av analyseresultater som danner grunnlaget for forskning, rådgivning og datapublikasjoner fra HI.

– Nå arbeider vi med sikring av skadestedet og å komme i normal drift så raskt som mulig. Vi vil nok være påvirket av dette i flere dager. Det betyr at reparasjoner av anlegget vil starte så raskt dette er mulig. Nødvendige ressurser er allerede tilgjengelig og i gang med dette, sier Brun.