Gå til hovedinnhold

Fangstprøvelotteriet kan bli obligatorisk


HI 042801

For å vise hvor viktig disse dataene er, har forskere satt sammen en rapport som oppsummerer bruken av fangstdata for sild og kolmule i 2019 og erfaringene med fangstprøvelotteriet.

Fotograf: Jostein Røttingen / Havforskningsinstituttet

Forskere har oppsummert fangstene for 2019: –  Vi får inn langt færre prøver enn vi ønsker, sier forsker.

Målet med lotteriet har vært å redusere usikkerheten i bestandsberegningen på en rekke arter. Noe lav interesse åpner imidlertid for at fangstprøvelotteriet nå kan bli obligatorisk for alle fiskere. Høringsfristen går ut i august. Frem til nå har det vært frivillig for fiskerne å delta i Fangstprøvelotteriet, som ble startet i 2018.

– Om dette blir obligatorisk, vil det være et riktig steg på veien videre. Det er mange båter som har vært flinke, og har deltatt helt siden oppstart, men det er viktig for oss at bortimot alle deltar hele tiden, sier forsker Håkon Otterå.

Fangstprøvelotteriet er nå den eneste metoden HI bruker for å få inn fangstprøver av sild, kolmule, brisling, makrell og øyepål. Det trengs en betydelig økning i deltakelse blant fiskerne for at denne ordningen skal gi den forventede forbedringen av bestandsrådgivingen.

Publiserer ny rapport

For å vise hvor viktig disse dataene er, har forskere satt sammen en rapport som oppsummerer bruken av fangstdata for sild og kolmule i 2019 og erfaringene med fangstprøvelotteriet. Målet er at rapporten blant annet skal vise hva forskerne bruker fangstdataene til.

– Jeg tror at noe av problemet nå er at det er nytt og i tillegg en frivillig ordning. Det betyr at en del fartøy ikke har riktig programvare om bord. Så er det jo litt ekstraarbeid for fiskerne, sier Otterå og legger til:

– Men vi har stort sett fått positive tilbakemeldinger fra fiskerne, som forstår viktigheten av disse prøvene. 

I 2019 ble det blant annet samlet inn 93 prøver fra fiskeriet på NVG-sild. Av disse var 19 prøver fra fangstprøvelotteriet. 

– Prøvene fra lotteriet dekker de viktigste fangstområdene, men 19 prøver er langt færre enn vi ønsker, forklarer Otterå.

Forbedring i 2020

Fangstprøvelotteriet sikrer en tilfeldig utvelgelse av prøver. Ved å ta stikkprøver av forskjellige fangster, kan forskerne si noe om den totale sammensetningen av fangstene. I utgangspunktet har havforskerne fått en veldig positive tilbakemeldinger fra næringen, men det er ikke alle fartøy som deltar i fangstprøvelotteriet. 

– Totalt sett for 2019 var 19 prosent av kolmulefangstene og 34 prosent av sildefangstene med i lotteriet. Heldigvis har vi sett en forbedring av dette i 2020, der cirka 40 prosent av fangstene inngår i trekningen, forklarer Otterå.
 

I 2019 ble det samlet inn 93 prøver fra fiskeriet på nvg-sild. Av disse var 19 prøver fra fangstprøvelotteriet. Prøvene fra lotteriet dekker de viktigste fangstområdene, men 19 prøver er mye færre enn vi ønsker og det var derfor viktig med ekstra prøver dette året. 2013-årsklassen (6-åringer) dominerte i fangstene i 2019, men det er fortsatt en del fisk igjen av de «gamle» årsklassene som 2004-årsklassen.

I 2019 ble det samlet inn 36 prøver fra fiskeriet på kolmule, derav 5 fra fangstprøvelotteriet. Kartet viser likevel at prøvene fra lotteriet dekker de viktigste fangstområdene. 2014-årsklassen (5-åringer) dominerer i fangstene med 2015-årsklassen som en god nummer to.  Av aldersfordelingen ser vi også at det er svært lite kolmule som er yngre enn 4 år i fangstene. Dette gjenspeiler den svake rekrutteringen etter 2015.

I 2019 ble det samlet inn 43 prøver fra fiskeriet på nordsjøsild. Dette var andre året nordsjøsild var med i fangstprøvelotteriet. 11 prøver kom fra lotteriet, og 32 direkte fra mottak eller fra referanseflåtebåter. Prøvene fra fangstprøvelotteriet dekket de viktigste fangstområdene i nord (hovedområde 8, 28 og 42), men i 2019 var det for få prøver i forhold til hva som trengs totalt. 2012- og 2013-årsklassen (5- og 6-vinterringere) dominerer i fangstene med 2015-årsklassen som en god nummer tre. Av aldersfordelingen ser vi også at det er lite sild som er yngre enn 3 vinterringer (4 år) i fangstene.
 


Referanse:

Erling Kåre Stenevik, Åge Høines, Cecilie Kvamme, Håkon Otterå, Are Salthaug og Bjørn Vidar Svendsen (HI). «Fangstprøvelotteriet 2019 – erfaringer og foreløpig resultat». Rapport fra Havforskningen (2020)