Gå til hovedinnhold

God kvalitet på importert sjømat


Fisk i fiskebutikk helgeskodvin nifes 027

Forskere ved Havforskningsinstituttet har undersøkt 129 stikkprøver av importert sjømat for fremmedstoffer og bakterier. Foto: Helge Skodvin

Sjømat som ble importert til Norge i 2019 hadde god kvalitet og få overskridelser, viser en undersøkelse Havforskningsinstituttet har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har undersøkt til sammen 129 stikkprøver av sjømat som ble importert fra land utenfor EU/EØS-området i 2019.

Prøvene ble tatt på Mattilsynets grensekontroller, og ble undersøkt for fremmedstoffer og bakterier.

Kun én overskridelse på tungmetaller

Totalt ble 116 prøver analysert for tungmetallene kadmium, kvikksølv, bly og arsen. Av disse var det kun én prøve som var over grenseverdien som er satt av EU.

− Vi fant for høye kvikksølvnivåer i en type barrakuda, sier Wiech.

Forskerne fant ikke rester av legemidler som er ulovlig å bruke i sjømat, og det ble heller ikke påvist noen sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella eller Vibrio. Det ble påvist Listeriabakterier i én prøve, men konsentrasjonen var langt under EUs etablerte grenseverdi.

Sjekket for antibiotikaresistens og matsminke

Forskerne undersøkte også to prøver av oppdrettsarter fra Vietnam for innhold av antibiotikaresistente bakterier, men fant ikke spor av dette.   

To prøver ble også undersøkt for karbonmonoksid som er ulovlig å tilsette i mat. Det ble heller ikke funnet. Karbonmonoksid brukes for å gi tunfisk en fin rødfarge selv etter lang lagring, såkalt matsminke.

− Disse undersøkelsene er nye i år, og vi skal fortsette med de neste år også, sier Wiech.

Referanse:

Helge Hove, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad, Nachiket Marathe and Martin Wiech (IMR). Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – Results from 2019. Rapport fra Havforskningen nr. 2020-15.