Gå til hovedinnhold

Har undersøkt kvikksølv hos gravide

Gravide som spiste torsk to ganger i uken i store deler av svangerskapet fikk en liten økning av kvikksølv i kroppen.

Hva skjer når gravide øker inntaket av sjømat i store deler av svangerskapet?

Det ville forskerne finne ut i studien «Mammas mat», der totalt 137 gravide har deltatt. Én gruppe har spist torsk til middag to ganger i uken, mens den andre gruppen har fulgt sitt vanlige kosthold.

− Vi fant en veldig liten forskjell i kvikksølvnivåer mellom gruppene, selv om den ene gruppen spiste mye torsk. Gruppen som spiste fisk hadde rundt 12 prosent høyere kvikksølvnivåer sammenlignet med gruppen som fortsatte med sitt vanlige kosthold, sier Synnøve Næss, stipendiat ved Havforskningsinstituttet.

 – I gruppen som spiste torsk var det ingen som oversteg grenseverdien for hvor mye vi kan få i oss hver uke.

EFSA, det europeiske mattrygghetsorganet, har fastsatt et tolerabelt ukentlig inntak for kvikksølv på 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt. Det vil si hvor mye kvikksølv vi tåler å få i oss hver uke resten av livet, uten fare for helseskade.

Begge gruppene under grensen for kvikksølv i hår

Forskerne målte konsentrasjonen av kvikksølv i håret til deltakerne både før og etter studien, som varte fra svangerskapsuke 18 til siste del av svangerskapet. Å måle kvikksølv i håret er en stabil og enkel metode for å måle kvikksølvnivåene i kroppen.

Det amerikanske miljøvernbyrået US EPA har satt en grenseverdi for kvikksølv i hår på 1000 mikrogram per kilo. Etter at spiseforsøket var over hadde fiskegruppen en gjennomsnittsverdi på 554 mikrogram per kilo, mens kontrollgruppen hadde verdi på 485 mikrogram.

– Begge gruppene var dermed langt under dette nivået, sier Næss.

Forskerne analyserte hårprøver på to centimeter, som gir oversikt over kvikksølvnivåene i kroppen de siste to månedene. Dermed fikk de oversikt over kvikksølvnivåene til de gravide to måneder før studien startet, og de siste to månedene mens studien pågikk.

Å måle kvikksølv i håret er en enkel metode for å finne ut hvor mye kvikksølv man har i kroppen. (Foto: Veronica Nagelsen/HI)

 

Finnes få studier på gravide

Kvikksølv er et tungmetall som finnes i mange forskjellige former. Mest giftig er metylkvikksølv, som finnes i fisk og sjømat. Metylkvikksølv overføres fra mor til foster i graviditeten og kan ved store mengder føre til misdannelser hos barnet.

− Denne studien er nyttig fordi det er første gang det blir gjort en studie der man har gitt gravide fisk over en lang periode, og samtidig undersøkt nivåene før og etter, sier Næss.

− I tillegg finnes det få studier som har undersøkt kvikksølvnivåer til gravide i Norge.

I Norge er det kostråd som fraråder gravide og små barn å spise enkelte typer fisk, blant annet ferskvannsfisk og blåkveite over tre kilo, på grunn av høyt innhold av kvikksølv i disse artene.

Alle spiste mye sjømat

Forskerne hadde også god kontroll på hva deltakerne faktisk spiste og ikke, da alle måtte veie torsken de fikk før og etter måltidet. Målet var at deltakerne skulle spise 400 gram torsk i uken, og gjennomsnittlig ble det spist 300 gram.

Alle deltakerne måtte også rapportere inn skriftlig hva de spiste ellers både før og i løpet av perioden. Da fant forskerne at begge gruppene med gravide hadde et høyt inntak av sjømat.

− Svært mange spiste fisk i samsvar med anbefalingene fra helsemyndighetene. Men vi så at de gravide som hadde lavest nivåer av kvikksølv før studien startet, fikk en større økning av kvikksølv i hårprøven enn resten, sier Næss.

− Dette er nok fordi disse også spiste mindre sjømat fra før av og dermed også fikk en høyere økning av inntaket sitt, men generelt var nivåene av kvikksølv lave, sier Næss.

– Dersom vi hadde hatt en gruppe som ikke spiste noe sjømat fra før av ville vi nok også sett større forskjeller mellom gruppene, men dette er vanskelig å få til.

Kvikksølv finnes i all fisk og sjømat, men mengdene varierer mye avhengig av art, størrelse og hvor fisken er fanget. Forskerne målte også kvikksølvnivåene i torsken som ble brukt i studien. De fant at torsken var generelt lav på kvikksølv, men med naturlige variasjoner.

Referanse:

Næss, S., Kjellevold, M., Dahl, L., Nerhus, I., Midtbø, L. K., Bank, M.S., ... & Markhus, M. W. (2020). Effects of seafood consumption on mercury exposure in Norwegian pregnant women: A randomized controlled trial. Environment International, 141, 105759.

Lenke: https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105759