Gå til hovedinnhold

HI tilbyr leie av forskningsfartøyer fra 2021


Tre skip utenfor Nordnes

«Kronprins Haakon» (f.v.), «G.O. Sars» og «Dr. Fridtjof Nansen» i Bergen etter at de måtte returnere til Norge på grunn av koronaepidemien.

Fotograf: Martin Håndlykken / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet tilbyr andre statlige institusjoner tokttid på seks av instituttets forskningsfartøyer.

Grunnet betydelig interesse rundt Havforskningsinstituttets forskningsfartøyer vil instituttet nå tilby andre statlige institusjoner inntil 20 dager med tokttid fra og med 2021. Dette gjelder de havgående forskningsfartøyene «G.O. Sars», «Johan Hjort» og «Kristine Bonnevie», det isgående fartøyet «Kronprins Haakon» og de to kystgående fartøyene «G.M. Dannevig» og «Hans Brattström».

– Dette er positivt og kan skape nye samarbeidsrelasjoner og brukergrupper, sier rederisjef Per Wilhelm Nieuwejaar.

I 2019 var det interesse i Stortinget og departementene for hvordan statens forskningsfartøyer forvaltes, drives og brukes, som resulterte i en utredning om mulige effektiviseringstiltak. Det er denne prosessen som nå har resultert i at det er mulig å utnytte fartøyer, vitenskapelig utstyr og instrumenter, kompetanse og personell enda litt bedre enn i dag.

– Vi må være åpne for nye ideer og løsninger for hvordan statens eiendom og midler kan brukes på best mulig måte, så det blir spennende å se hvordan interessen er for dette, sier rederisjefen.

Les mer om fartøyene her.