Gå til hovedinnhold

Repparfjorden: Fremdeles nedgang i tallet på fiskeegg


HI 044596

Klubbukt, ytterst i Repparfjord i Finnmark. Foto: Tor Even Mathisen/HI

Hvert år undersøker HI fiskeegg i Repparfjorden i Finnmark for å kartlegge gytingen før en eventuell oppstart av sjødeponi i fjorden. I 2019 ble det funnet en ytterligere nedgang i antall egg. 

 Årlig siden 2015 har HI gjennomført vårlige tokt med eggundersøkelser i Repparfjorden og kontrollområdet Revsbotn. 

– Målet er å etablere en tidsserie over gytingen i Repparfjorden både før, og eventuelt etter oppstarten av et sjødeponi for gruveavfall her, forteller HI-forsker Terje van der Meeren. 

Revsbotn er valgt som referansefjord. 

–   Dette er en fjord vi antar ikke vil bli påvirket av et sjødeponi i Repparfjorden, sier HI-forskeren. 

Havforsker Terje van der Meeren undersøker fiskeegg her i Repparfjorden på flere tokt hver vår. Foto: Tor Even Mathisen/HI 

Gyting innenfor området som er regulert til avfallsdeponi 

Rapporten sammenligner resultatene fra 2019 med undersøkelsene gjort i årene før.   

– I både Repparfjorden og i Revsbotn fant vi en ytterligere nedgang i antall egg, forteller van der Meeren. 

Nedgangen i antall egg kan skyldes variasjoner i for eksempel gytetidspunkt, temperatur, strømforhold og at færre fisk er gammel nok til å bidra til gytingen. 

Det ble også i 2019 påvist at gyting har foregått i det planlagte deponiområdet i Repparfjorden. 

Referanse 

Terje van der Meeren. «Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april 2019».