Gå til hovedinnhold

Anbefaler kvote på 400 tonn rå rogn


Cyclopterus lumpus 10 01 2017 3

I motsetning til andre kvoteråd, gir HI råd om mengde rogn.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Kvoterådet på rognkjeks forblir uendret. 

Havforskningsinstituttet gir råd om å begrense totaluttaket til 400 tonn rå rogn per år. Dette vil sikre en fortsatt moderat beskatning av rognkjeksbestanden. I motsetning til andre kvoteråd, gir HI råd om mengde rogn. Dette er fordi fiskerne leverer selve rognen og ikke hele fisken.

Forskere bruker en offisiell omregningsfaktor for å konvertere fra fisk til rogn, fordi det er selve rognen som blir levert. 

  • I 2019 og 2020 var kvoten på 5000 kg rogn per båt.
  • Deltakelsen økte fra 190 båter i 2019 til 218 båter i 2020.
  • I 2020 tilsvarte dette et maksimalt tillatt uttak på 1090 tonn rogn.  
  • Landingene i 2020 ble totalt 219 tonn rogn, tilsvarende 20 % av totalt tillat kvantum.