Gå til hovedinnhold

Kan bli pionerer på Dokken

Nybygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet vurderes som pionerprosjekt på Dokken, og kan være med å legge viktige premisser for utbyggingen av havkvartalet i den nye bydelen.

Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Statsbygg har levert et felles innspill til Bergen kommunes arbeid med arealstrategien for Dokken. Plassering og tomteareal for nybygget er sentrale moment i denne runden, forteller Øystein Brun, som er direktør for infrastruktur på Havforskningsinstituttet.

Ros til kommunen

– Innspillene våre bygger på arbeidsmøter som vi har hatt med Bergen kommune. I disse møtene er en rekke ulike tomtealternativ vurdert, og vi har pekt på det som er den beste lokaliseringen for oss, sier Øystein Brun, som benytter anledningen til å rose kommunen for en god og konstruktiv prosess så langt.

Kaikant og dypvannskai

Nærhet til kaikant og dypvannskai er avgjørende faktorer for plasseringen av det nye bygget, sier Øystein Brun. Både HI og Fiskeridirektoratet er mye ute på sjøen, og flere av fartøyene er kjent i dagens bybilde – både i havnebassenget og på Nykirkekaien.  

– Vi er opptatt av en tydelig plassering som gir oss nødvendig havnetilgang. Det trenger vi for å utruste og hente prøver og data fra forskningsfartøyene våre på en god og effektiv måte, sier han.

Ligger først i løypa

Nybygget til HI og Fiskeridirektoratet og et nytt akvarium er de som ligger først i løypa til å flytte til den nye bydelen, og vurderes dermed som såkalte pionerprosjekt av Bergen kommune.    

– Det blir en etappevis og langvarig utbygging av Dokken. Vi er blant de som først flytter inn, og da legges det også noen viktige premisser for videre utvikling av havkvartalet i den nye bydelen. Vi kommer til å bidra med gode løsninger til selve havkvartalet –  som skaper liv og positive ringvirkninger for resten av Dokken og havbyen Bergen, sier Øystein Brun.