Gå til hovedinnhold

Ser frem til samarbeid om SEAS-programmet


Sissel Rogne og Nils Gunnar Kvamstø collage

Havforskningsdirektør Sissel Rogne roser marin dekan Nils Gunnar Kvamstø og hans team for solid EU-finansiering av SEAS-programmet: – Denne storstilte satsingen er virkelig en triumf; ikke bare for byen, men for hele regionen. sier hun.

Fotograf: Pauls S. Amundsen / Havforskningsinstituttet / UiB

Havforskningsinstituttet er blant partnerne i UiBs store postdoktor-program på hav, bærekraft og morgendagens marine forskningsledere. Programmet har en ramme på 160 millioner kroner, hvorav EU skyter inn 40 millioner kroner.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne roser marin dekan Nils Gunnar Kvamstø og hans team som har dratt i land den solide EU-finansieringen.

Les mer om programmet her.

–Vi er vilt begeistret for at UiB har fått ja til denne storstilte satsingen. Det er virkelig en triumf; ikke bare for byen, men for hele regionen, sier Sissel Rogne.

Konseptet bygger på tverrfaglig karriereutvikling for postdoktor-sjiktet. Det legges blant annet opp til bred hospitering – og her trappes dagens samarbeid mellom HI og UiB opp. Forskningsskipene og Norsk havobservasjonslaboratorium blir viktige kunnskapsarenaer for postdoktorene som skal inn i dette karriereløpet, sier Sissel Rogne.

–Vi skal få til veldig mye god kunnskaps- og kompetansebygging med den infrastrukturen vi har til rådighet. I tillegg er det mye teknologiutvikling som skjer både om bord på skipene og med selvgående forskningsfartøy. Det gjør havforskningen mer effektiv og vi kan kartlegge mer av havets ressurser – helt i tråd med bærekraftstankegangen i SEAS-programmet.