Gå til hovedinnhold

Nå blir fangstprøvelotteriet obligatorisk


mann henter prøve med fisk

Siden 2018 har vi samlet inn prøver fra båter som har deltatt frivillig i prøvetakingssystemet. Fra 2021 skal alle være med å dra lasset.

Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Vil gi bedre statistisk grunnlag for bestandsestimeringen for en rekke fiskeri i årene som kommer.

Fra 15. januar 2021 må alle fartøy som rapporterer elektronisk (ERS) delta i fangstprøvelotteriet. Dette vil hjelpe Havforskningsinstituttet til å få enda bedre tallgrunnlag i bestandsberegningene.

– Nå håper vi at fangstprøvelotteriet får den funksjonen det var tiltenkt, sier forsker Håkon Otterå, som er leder for prosjektet på Havforskningsinstituttet.

Fangstprøvelotteriet er et prøvetakingssystem som tilfeldig velger ut både fangster og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken. Selve lotteriet startet i 2018 og har utviklet seg til å gjelde sild, kolmule, makrell, øyepål, brisling, tobis, hestmakrell, vassild og lodde. 

Med andre ord vil det nye påbudet gjelde store deler av den pelagiske flåten, som kun har deltatt på frivillig basis så langt. Dataene vil bli brukt direkte opp mot kvoterådene fra Havforskningsinstituttet.

Dataene som samles inn i fangstprøvelotteriet brukes direkte opp mot bestandsestimeringene våre. – Nå blir prøvetakingssystemet obligatorisk, melder forsker Håkon Otterå, som er prosjektansvarlig på HI. Foto: Christine Fagerbakke/HI.

For lav oppslutning

Siden oppstarten i 2018 har mindre enn 50 prosent av fangstene i de aktuelle fiskeriene vært med i prøvetakingssystemet. Selve systemet er blitt bygget opp trinnvis gjennom flere år, men HI trenger større deltagelse, for å få et bedre tallgrunnlag.

– Det overordnede målet med en slik prøvetaking er at vi skal få til et tilfeldig utvalg. Om prøvetakingen skjer blant alle, og ikke kun et lite utvalg av båter, gir det nye systemet store muligheter for at vi står igjen med enda bedre statistisk grunnlag, forklarer Otterå.

Det er ikke kun antall prøver som er viktig, men også at de er valgt tilfeldig fra alle fiskeoperasjoner. Ved større deltagelse blir også byrden fordelt, og det blir mindre arbeid for de enkelte båtene.

Før jul sendte HI ut over 200 slike kasser med informasjon og prøvekasser til båter og rederier langs hele kysten. Foto: Christine Fagerbakke/HI.

Internasjonal interesse

Også internasjonalt har systemet vekket interesse, og et prosjektsamarbeid rundt dette er allerede i startgropen med de fleste fiskerinasjonene i Nord-Europa. Nå er målet er å bygge fangstprøvelotteriet videre i ICES.

– Disse dataene er minst like viktige som toktene. Om vi ikke får riktige data, så vil rådene våre være mindre presise og korrekte enn de kunne vært. Noe som er negativt for hele næringen, forklarer Otterå.

Før jul sendte Havforskningsinstituttet ut pakker til over 200 fartøy og rederier, med både kartonger som prøvene skal legges i, og informasjon om selve fangstprøvelotteriet. Målet er at det skal være så enkelt som mulig. Både for rederi, fiskere og mottaket.