Gå til hovedinnhold

Fjæra florerer av folkeforskere


Fotografi av føtter som vasser i fjæra
Fotograf: Arnbjørg Aagesen/HI

«Dugnad for Havet» har fått en stor tilhengerskare blant dere på norgesferie. Her får du noen tips til hvordan dine havfunn kan bidra i forskningen!  

I kystnære strøk finnes det et artsmangfold som lever tett på oss mennesker. Det gjør utvikling og observasjoner fra slike områder spesielt viktig å følge med på. Har en fremmedart slått seg ned på din lokale badeplass? Blir tang og tare ved sundet drevet bort av andre vekster? 

Det er jo ingen bedre måte å finne ut av det på, enn å ta imot bilder fra akkurat der folk er.

Havforskere er ute hele året, men på sommerstid finnes det et ferierende arsenal av nysgjerrigperer i strandsonen. Havfunn.no er en portal hvor man kan registrere egne funn eller fangst fra sjø og fjære. 

Varmekjære arter

Mulle og blåmanet er arter som stikker seg ut blant det som meldes inn. Generelt gjør et varmere klima at flere arter vanker lengre nord. Men det er blåmaneten som sprenger alle rekorder for hva som meldes inn – den har blitt et nytt tilskudd til badeplassen for mange.  

– Blåmaneten hører hjemme i sørlige deler av Norge, men observeres nå i hopetall stadig lengre nord langs kysten. Man ser at bestanden har fulgt strømmen oppover, sier Tone Falkenhaug. 

Hun er en av forskerne på HI som tar imot og bekrefter observasjoner (også kalt validering) som folk gjør gjennom sommeren. Det er særlig maneter hun er opptatt av.

En annen fargesprek art som vekker oppmerksomhet, er middelhavsfisken mulle. Med sine karakteristiske skjeggtråder er den lett å kjenne igjen. 

– Mulle er en svært god matfisk. Den er ikke et vanlig syn i Norge, men mer som en sporadisk gjest, sier forsker Terje van der Meeren som gjennomgår mange av fiskeobservasjonene.

Folk sine havfunn er med på å avgjøre om disse artene bare er på svømmetur i varmemånedene, eller om de faktisk etablerer seg i mer nordlige strøk.  

– Sanktpetersfisken er eksempelvis en middelhavsfisk som var et sjeldent syn i Norge for 10-15 år siden. Nå er den mye mer vanlig, og observasjoner kan tyde på at den også reproduserer her, sier van der Meeren.

Fiendtlige funn

Innmeldinger på «Dugnad for Havet» kan være viktig i oppdagelse og kartlegging av invasjonsarter. 

En ukjent art av mosdyr ble meldt inn fra området ved Tvedestrand. Mistanken om at dette kunne være en invasjonsart ble bekreftet. Arten Tricellaria inopinata er opprinnelig fra Stillehavet, forteller van der Meeren. 

Mosdyr er ørsmå, virvelløse dyr som vokser i kolonier. De finnes i mange varianter, men vokser ofte som moselignende belegg eller busker, gjerne på harde underlag og flater. Artsdatabanken har klassifisert nevnte art som svært høy risiko.

Hvordan delta

dugnadforhavet.no kan du både registrere egne funn, eller se tidligere funn i samme område. Man må lage en bruker for legge til eller se andre funn. 

Du trenger ikke vite hva du har foran deg for å delta i dugnaden! Det er tross alt litt av poenget. Forskere kommer med tilbakemeldinger på funnet ditt fortløpende. 

Alle funn blir oppført i en kartløsning, og her kan du filtrere etter ulike kategorier som fiskearter, koraller, alger osv. Man kan også skille mellom oppføringer som fremdeles er ukjente, eller funn som har blitt bekreftet av en forsker. 

Det er viktig at funn registreres via nettportalen, og ikke meldes gjennom andre kanaler. For at riktig forsker skal følge opp ditt havfunn må du huske å velge en passende kategori. 

Tips til dugnaden

  • Ta gjerne flere ulike bilder av funnet ditt. Forskjellige vinkler er bra.
    • Det kan være lurt å ha med noe med i bildet for å kunne sammenligne størrelse (mynt, serviett etc.)
  • Registrer funnet via dugnadforhavet.no / havfunn.no.
    • Foruten bilde, husk å fylle ut detaljinformasjon om selve funnet.
    • En detaljert, skriftlig beskrivelse er spesielt viktig dersom du ikke har foto.
  • Slipp livet fri (eller ta det med til grillen), og kos deg videre på ferien!