Gå til hovedinnhold

Gruvedrift på havbunnen: Har samlet det vi vet i dag


Grunnfjell på havbunnen

Vi mangler kunnskap om naturen i utredningsområdet, mener havforskerne. 

Fotograf: Illustrasjonsfoto: Mareano / HI

Myndighetene har igangsatt en åpningsprosess for havbunnsmineralvirksomhet på norsk sokkel. I en fersk rapport oppsummerer HI den kunnskapen vi har om pelagiske økosystem i de aktuelle havområdene.  

Det geografiske området dekker 26 prosent av norske havområder, er halvannen gang større enn Norges samlede landareal og har en dybde som varierer mellom 100 og 4.000 meter. 

Rapporten er bestilt av Oljedirektoratet, og skrevet av en rekke eksperter på de ulike fagområdene. 

Den summerer opp kunnskapen vi har om de ulike artene og økosystemene i området; fra den minste hoppekreps og til de største hvalene. 

Mangler kunnskap om livet på dypet 

De nordiske hav er ikke et uutforsket territorium. Havforskere har undersøkt plankton, fisk, sjøvann og sjøpattedyr over mange år.

– Men det meste av kunnskapen vår om plankton og fisk i disse områdene, er basert på undersøkelser fra de øvre vannlag, altså fra dyp mellom 0 til 1000 meter, sier HI-forsker Tina Kutti, som ledet rapportarbeidet. 

– Sjøpattedyr, for eksempel, observeres først og fremst på overflaten. Det finnes meget begrenset kunnskap om deres aktivitet på dypet. 

– Når det gjelder fisk, så er det kun gjort sporadiske undersøkelser nede på de største dypene. Her lever det arter som det ikke drives kommersielt fiskeri på, men som likevel kan spille en viktig rolle i økosystemet, forklarer Kutti. 

Må tette kunnskapshull 

De nordiske hav brer seg ut mellom Grønland og Norge – et enormt svært havområde. 

– Vi snakker her om et område som er stort, og ikke minst svært variert areal. Det betyr at kunnskapen vi har, er fragmentert. Vi har kunnskapshull om liv og økosystemer i området, som vi bør få tettet, avslutter Kutti. 

Referanse

Tina Kutti, Kjell Arne Mork, Melissa Chierici, Knut Yngve Børsheim, Espen Bagøien, Tor Knutsen, Cecilie Thorsen Broms, Thor Klevjer, Espen Strand, Harald Gjøsæter, Erling Kåre Stenevik, Åge Høines, Kristin Windsland og Anne Kirstine Frie (HI). "Pelagiske økosystem i De nordiske hav— grunnlagsstudie knyttet til åpningsprosess for utforskning og utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel". Rapport fra havforskningen 2021-41