Gå til hovedinnhold

Rognkjeks: anbefaler kvote på 1320 tonn hel fisk


Rognkjeks

I år oppgir HI rådet både i rå rogn og hel fisk, fordi fiskerne nå leverer begge deler.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Nytt av at året er at HI gir råd for hel rognkjeks i tillegg til rå rogn.

På bestilling fra Fiskeridirektoratet gir HI i år råd på uttak av hel fisk i tillegg til rå rogn. Lenge har fiskerne kun levert rogn. Nå leverer de både hel fisk og rogn, og derfor oppgis kvoterådet for begge deler.

Havforskningsinstituttet anbefaler at totaluttaket av rognkjeks i 2023 ikke overstiger 1320 tonn hel hunnfisk. For uttak av rå rogn anbefales et maks uttak på 400 tonn, og rådet forblir dermed uendret siden sist.

Det er en del usikkerhet knyttet til vurderingen av bestanden, fordi det ikke er kjent hvor mye individer fra forskjellige deler av kysten blander seg når de gyter.

  • I 2022 var fiskepresset svært lavt. Deltakelsen gikk ned fra 81 båter i 2021 til kun 41 båter i 2022.
  • I 2022 ble kvoten på 7000 kg rogn per båt.
  • I 2022 tilsvarte dette et maksimalt potensielt uttak på 287 tonn rogn.
  • Landingene i 2022 ble totalt 44 tonn rogn, tilsvarende 15 % av totalt tillatt kvantum.