Gå til hovedinnhold

Årets «Risikorapport norsk fiskeoppdrett» presenteres 7. februar


Collage av bilde som viser laks som svømmer i et oppdrettsanlegg, rensefisk og en person som undersøker en laks.

Hvor mye påvirker fiskeoppdrett hvert enkelt produksjonsområde? Det forsøker vi å svare på i årets utgave av risikorapporten.

– Dette blir første gang vi presenterer en samlet vurdering av miljøeffektene og dyrevelferd for hvert av de tretten produksjonsområdene, forteller redaktør Ellen Sofie Grefsrud.

Med den nye inndelingen av rapporten håper hun at den skal bli enda mer nyttig enn de tidligere utgavene:

– Vi tror den nye inndelingen der vi setter søkelyset på total belastning i hvert produksjonsområde vil bidra til å gi et mer helhetlig bilde av påvirkningene fra norsk havbruk, sier hun.

Følg fremleggingen digitalt

Program

09.30 Velkommen - havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø
09.35 Presentasjon av årets risikorapport - forsker og redaktør Ellen Sofie Grefsrud
09.55 Spørsmål
10.10 Hvordan går det med oppdrettslaksen? forsker Ole Folkedal
10.25 Færre rømte oppdrettslaks i elvene - hva med risikovurderingen?  forsker Monika Solberg
10.40 Spørsmål
11.00 Panelsamtale

 • I panelet deltar:
  • Britt Leikvoll, seksjonssjef, Fiskeridirektoratet
  • Lise Rokkones, seksjonssjef, Mattilsynet
  • Bjorgolfur Havardsson, Innovation manager, NCE Seafood Innovation
  • Ingebjørg Sævareid, fiskehelsesjef Grieg Seafood
  • Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

11.30 Slutt

Forskningsdirektør Karin K. Boxaspen er ordstyrer under presentasjonen og leder panelsamtalen.

Påmelding: dersom du ønsker å delta fysisk må du melde deg på. Det er begrenset med plass. Arrangementet er på Pynten i Nordnesparken, Bergen. Henvend deg i resepsjonen til Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, Bergen dersom du ønsker hjelp til å finne veien.

Havforskningsinstituttet er medlem i sjømatklyngen NCE Seafood Innovation. Vi samarbeider med NCE Seafood Innovation om dette arrangementet.