Gå til hovedinnhold

HI mener utredning ikke tar hensyn til kunnskapsmangel


Grunnfjell på havbunnen

Vi mangler kunnskap om naturen i utredningsområdet, mener havforskerne. 

Fotograf: Illustrasjonsfoto: Mareano / HI

Tar ikke hensyn til alvorlig kunnskapsmangel om naturforhold og bunnstrømmer i utredningsområdet, mener havforskerne.  

Dette er en sak som ble publisert første gang i januar 2023. 

  – I grunnlagsrapportene, som denne konsekvensutredningen (KU) bygger på, er det tydelig dokumentert store kunnskapshull når det gjelder hydrografi, forekomst av arter, habitat og økosystemer i hele området, sier forskningssjef Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet (HI). 

Havforskningsinstituttet mener det derfor ikke er mulig å vurdere effektene av leting eller utvinning av dyphavsmineraler i det aktuelle området. 

– Det går ikke an når vi ikke kjenner til hva som lever i området og hvordan forskjellige arter og økosystem er sammenkoblet her, sier Vikebø. 

Havforskningsinstituttets høringssvar oppsummert

 • Kunnskapsgrunnlag: Grunnlagsrapportene for den foreliggende Konsekvensutredning (heretter KU) dokumenterer en alvorlig kunnskapsmangel om naturforhold og bunnstrømmer i utredningsområdet. KU legger lite vekt på betydningen av disse manglene og viser ikke forståelse for at denne kunnskapsmangelen gjør det umulig å vurdere konsekvenser av mineralutvinning objektivt. Det er nettopp dette som skulle være målsetningen for utredningsfasen, nemlig å belyse identifiserte påvirkninger knyttet til leting, utvinning og avslutning av virksomheten.
   
 • Tempo på kunnskapsinnhenting: Havbunnsmineralloven tilsier at det kan bli krav til kunnskapsinnhenting om naturforhold til KU når plan for utvinning skal leveres fra rettighetshaver til utvinningstillatelse. Det betyr at selv om det alt nå er dokumentert at kunnskap om naturforhold er nær fraværende, finner vi ikke at departementet tar de nødvendige initiativ for å starte det tidkrevende arbeidet med å tette kunnskapshull så tidlig som mulig slik at fremtidig KU knyttet til utvinningslisenser kan baseres på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. 
   
 • Beskrivelse av prosedyrer: Den foreliggende KU burde legge en klarere plan for hvordan eksisterende kunnskapshull skal fylles, for eksempel gjennom åpning av områder for mineralvirksomhet i små steg med en parallell oppbygging av kunnskap og strenge krav til kunnskapsbasert KU for den enkelte lisens. Denne kunnskapen vil da kunne være grunnlag for, på et tidlig tidspunkt, å skreddersy 
  1. Standardisert og uavhengig lisensspesifikk KU 
  2. Systemer for vurdering av påvirkning og risiko
  3. Nye standarder for overvåkning av denne type industriaktivitet. 
   
 • Omdømme: Havforskningsinstituttet kan ikke se at den foreliggende KU tilfredsstiller det som kan forventes av Norge som en havnasjon som legger vekt på kunnskapsbasert bærekraftig forvaltning. Med en åpning av utredningsområdet for mineralvirksomhet som skissert i KU vil Norges omdømme som fiskerinasjon og pålitelig partner i havspørsmål svekkes.

Les hele høringssvaret her.