Gå til hovedinnhold

Nå er «Svanhild» døpt

Den elektriske arbeidsbåten er klar til tjeneste – og hun er en smakebit på fremtidens havforskning. På sikt skal HI halvere klimagassutslippene sine. 

Det er tradisjon på Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon i Austevoll at stamkveitene på anlegget får navn etter ansatte som blir pensjonister. 

Men Svanhild Gokstad har alltid jobbet på laboratoriene og ute langs kysten. Dermed var det naturlig at hun fikk en båt oppkalt etter seg, i stedet for en oppdrettskveite. 

– Måtte hell og lykke følge deg på alle hav, og ved merdene på sjøanlegget, sier gudmor Svanhild i det hun dynket båten i sjampanje, i stedet for å knuse den og la glasset synke i sjøen.  

«Svanhild» er helelektrisk, med et eget nødstrømsaggregat som kan etterfylle batteriene dersom det trengs.

Austevoll 2.0

HI-stasjonen i Austevoll har siden oppstarten i 1978 vært sentral i norsk og internasjonal havforskning. Stasjonen har gode fasiliteter både på land og i sjø, som gjør at forskerne kan følge fisk og skalldyr gjennom hele livssyklusen. 

For noen uker siden åpnet også et oppgradert sjøanlegg, med egen flytekai og et elektrisk fôringsanlegg. Stasjonen har fått solcellepanel på alle tak, og el-biler i stedet for fossile kjøretøy. 
Og nå altså en elektrisk arbeidsbåt.  

– Vi er i gang med å gjøre driften vår så grønn som mulig, men vi er selvsagt ikke i mål ennå, sier stasjonssjef Kjetil Stensland.

Skal halvere klimautslippene

Som en del av Havforskningsinstituttet sin nye strategi, skal klimaavtrykket til instituttet reduseres i tråd med Parisavtalen. Det vil si at HI skal halvere utslippene innen 2030. De store investeringene på Forskningsstasjonen Austevoll er et steg i riktig retning.

– Dåpen av den nye arbeidsbåten markerer starten på vår grønne omstilling, sier Øystein Brun, direktør for teknisk infrastruktur. 

I instituttets tildelingsbrev for 2023 er det gitt et klart oppdrag fra eier Nærings- og fiskeridepartementet om at HI skal få en mer miljøvennlig og bærekraftig drift. 

– Vi skal redusere klimagassutslippene vi selv står for, men også gjennom vår forskning på bærekraftige løsninger i de blå næringene, sier Brun.