Gå til hovedinnhold

Liten økning i kvoteråd på reker i Barentshavet


reker

Reken i Barentshavet kan bli opptil 16 cm og veie 20 g. Den har en levetid på maksimalt 10 år. 

Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

Fangst på reker i Barentshavet i 2023 tilrådes å ikke overskride 153 000 tonn. Det innebærer en økning på 13.000 tonn sammenlignet med i fjor.

I 2023 anbefaler forskerne en kvote på 153 000 tonn. Det er en økning på 13 000 tonn fra kvoterådet i 2022, og ligger langt over aktuell fangst som har vært rundt 60 000 tonn de siste årene.

– Rekebestanden har variert over tid, men holdt seg på et bra nivå. Med gode rekepriser har fangstene tatt seg opp i de seneste årene, og fisket er igjen blitt et av de største rekefiskeriene i Nord-Atlanteren, sier forskningssjef Carsten Hvingel.

Flere nasjoner med i rekefisket

Det er ikke bare Norge som er interessert i rekefangst i Barentshavet. Tidligere var den norske andelen av totalfangstene over nitti prosent. De senere årene har en rekke andre land meldt seg på.

– Totalfangsten har vært stabil de siste årene, mens andelen tatt opp av norske rekefiskere og fiskere fra andre land har variert noe, sier Hvingel.

En rekebestand som har det godt

– Rekekvoten økte betraktelig i 2020, men fangstene de siste årene har ligget stabilt på et mye lavere nivå, sier Hvingel.

– Når alt kommer til alt, har vi i dag en rekebestand som er beskattet bærekraftig, avslutter han.