Gå til hovedinnhold

Anbefaler kvote på 400 tonn rå rogn


Foto av en rognkjeks som er en litt oval fisk. Den svømmer rett over havbunnen.

Bestanden av rognkjeks holder seg stabil. Kvoterådet forblir uendret.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Fiskepresset på rognkjeks er fremdeles lavt og bestanden holder seg stabil.

Havforskningsinstituttet gir råd om å begrense totaluttaket til 2 216 tonn hel rognkjeks, som gir en kvote på maks 400 tonn rå rogn per år. Dette vil sikre en fortsatt moderat beskatning av rognkjeksbestanden. 

– Fiskepresset på rognkjeksen forblir lavt og bestanden ligger rundt referansenivået. Så akkurat nå har vi ingen bekymringer for rognkjeksbestanden, sier forsker og bestandsansvarlig Caroline Durif.

Kun råd på hunnfisk

I motsetning til andre kvoteråd, gir HI råd om mengde rogn hos rognkjeks, altså hunnfisken. Dette er fordi fiskerne får betalt for rognen, selv om de må levere hele fisken.

Kvoten anbefales å reguleres til maks 300 båter, med en makskvote på 6500 kilo rognkjeks per båt. I 2023 var fiskepresset svært lavt. Deltakelsen gikk ned fra 41 båter i 2022 til kun 18 båter i 2023.

Se hele kvoterådet.