Gå til hovedinnhold

Havforskere har gjennomført landets mest omfattende havnespy-kartlegging


bergen fra sjøen

Utsikt over fisketorget og Bryggen i Bergen. Havforskerne har ikke funnet kolonier med havnespy, til tross for positive vannprøver.

Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Først fikk havforskerne positive miljø-DNA-prøver på Bryggen i Bergen. Da de gikk ned med ROV, fant de ingenting. Bergenserne kan likevel ikke puste lettet ut.

Som en del av en stor havnespy-kartlegging i Bergen, har havforskere undersøkt en sammenhengende strekning fra Eidsvåg i til Laksevågpynten, alle kommunale kaier og en del småbåthavner i Bergen kommune.  

Flere av disse kaiene har fått positive miljø-DNA-prøver, men da forskerne sjekket med video, fant de ikke havnespy.

– Dette kan være falske positiver, men det kan også bety at det finnes små kolonier som vi ikke kan se, eller at det fantes havnespylarver i vannet da vi tok prøvene, sier forsker Vivian Husa.

Et nettverk av stasjoner

I Bergen kommune ble det i 2023 undersøkt et tett nett av stasjoner for havnespy. Ved hjelp av en kombinasjon av både miljø-DNA-prøver og visuell kartlegging med video, skulle kommunen få svar på om det faktisk var kommet havnespy til Bergen.

Og konklusjonen: det er det ikke.

– Det vi kan si med sikkerhet er at det ikke er etablert store kolonier eller tette matter på noen av lokalitetene, sier Husa og legger til: 

– Erfaringene våre fra Haugesund og Florø tilsier at ROV-undersøkelser under og langs kaier gir et godt bilde av utbredelsen av arten.

kai under vann
Havforskerne har undersøkt en rekke kaier i Bergen kommune med ROV for å se om det er dannet seg kolonier med havnespy. (Foto: Børge Alfstad/HI).

Fra Askøy til Bergen vest

På andre siden av fjorden, ved Hanøytangen verft på Askøy, ble havnespy registrert i 2021. Siden den gang har det spredd seg til områder vest, sør og nord for verftet.

– Spredning av larver fra kolonier på Askøy og mulige kolonier på Sotra kan med tiden føre til at havnespy etablerer seg i Bergen vest, men det er størst sannsynlighet for at etablering av havnespy i Bergen kommune vil skje via kolonier som vokser på skipsskrog, sier Husa.

Det er også gjennomført en analyse av hvilke kaier i Bergen kommune som har størst risiko for at havnespy skal etablere seg.  Det vil si at de kommer fra en havn i utlandet eller en havn i Norge med etablert havnespy. 

Det er en rekke kommunale kaier som ikke har noen anløp med risikofartøy, mens kaier i Bergen sentrum mottar flest slike anløp. Husa anbefaler derfor å følge opp områdene som som mottar mange slike risikoanløp eller har fått positive eller usikre miljø-DNA prøver i denne undersøkelsen. 

– Vi vet at om koloniene er små nå, vil de vokse seg store til sommeren, sier Husa.