Gå til hovedinnhold

Anne Torsvik

No image
Overingeniør
Telefon: 47976806
Avdeling: Reproduksjon og utviklingsbiologi

Arbeidsområde

Jeg arbeider ved Molekylærbiologisk lab innen fagfeltet histologi.

Arbeidsoppgavene mine er bl a :

* Prøvetaking av fisk

* Parafin - og resininnleiring av vev

* Parafin - og resin snitting

* Farging av snitt

* Mikroskopiering / billedbehandling

* Opplæring av studenter i histologisk labarbeid

* Driftsoppgaver i forbindelse med laben

Curriculum Vitae

Histologi: parafin-, resin- og cryosnitting
Prøvetaking av fisk
Generelt arbeid på laboratorium
Mikroskopiering
Billedbehandling

Publikasjoner

Poster

2021

Long-term performance of gene edited, sterile Atlantic salmon - growth, smoltification, welfare indicators and fillet composition.

Lene Kleppe, Per Gunnar Fjelldal, Eva Andersson, Tom Johnny Hansen, Monica Sanden, Aina Bruvik, Kai Ove Skaftnesmo, Tomasz Furmanek, Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Diego Crespo, Simon Flavell, Audun Ø. Pedersen, Petra Vogelsang, Anne Torsvik, Sara Olausson, Birgitta Norberg, Rüdiger W. Schulz, Jan Bogerd, Nina Santi, Rolf Brudvik Edvardsen, Anna Wargelius
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)