Gå til hovedinnhold

Gaute Seljestad

meg mindre
Avdelingsingeniør
Telefon: 55238500
Avdeling: Populasjonsgenetikk

Stipendiat ved Universitetet i Bergen

Jobbar for tida med populasjonsstruktur og underliggjande strukturdannande faktorar i Atlantisk sild (Clupea harengus) i norske farvatn til mi doktorgrad med tentativ tittel

«SUSTAINABLE SOURCES OF THE SILVER OF THE SEA?»: A study of the population structure and its underlying adaptations of Atlantic herring (Clupea harengus L.) in Norwegian waters

 

Tidlegare:

Populasjonsstruktur i berggylt (Labrus bergylta) langs norskekysten og mellom fenotypiske grupper til mi masteroppgåve og etterfølgjande artikkel "A cleaner break": Genetic divergence between geographic groups and sympatric phenotypes revealed in ballan wrasse (Labrus bergylta)

Arbeidsområde

Populasjonsstruktur og tilpassinger hos sild (Clupea harengus)

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)