Gå til hovedinnhold

Harald Loeng

harald
Ekstern
Telefon: 97075858
Avdeling: Oseanografi og klima

Arbeidsområde

Pensjonist som arbeider med rådgivning innenfor arbeidsoppgavene til forskningsgruppen Oseanografi og klima

Curriculum Vitae

Utdannet med hovedfag i fysisk oseanografi ved Universitetet i Oslo i juni 1974, og jobbet deretter ved Marinbiologisk Stasjon i Tromsø. Siden 1 desember 1976 har Havforskningsinstituttet vært arbeidssted. Her har hovedfokus vært på klimaforskning i de våre nordligste havområder og effekten klimaet har hatt på det marine økosystemet. Han har ledet flere faggrupper og forskningsprogrammer ved instituttet.i tidsrommet 1992- 2011. I tidrommet 2012- otober 2015 var han forskningsdirektør med ansvar for havøkologi. I perioden 2003-2009 var han også professor II ved Universitetet i Tromsø

Harald Loeng har ved to anledninger vært hovedforfatter av kapitler i store internasjonale utredning om Arktis. 1) Marine transportveier for forurensning rapporten fra Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) i 1996 og 2) ”Marine Systems” som kapittel 9 i Arctic Climate Impact Assessment (ACIA, 2005)

 

Deltagelse i nasjonale og internasjonale organisasjoner

  • Leder av ICES "Hydrography Committee" (1994-1997) og "Oceanography Committee" (1997-2000)
  • Leder av ICES Consultative Committeee 2005-2008
  • Nestleder og leder av Arctic Ocean Sciences Board (AOSB) 2005-2010
  • Leder av Nasjonalkomiteen for Polarforskning 2004-2009
  • Norsk visedelegat til SCAR 2006-2010
  • Leder av European Polar Board (EPB) 2012 - 2014

Priser

ICES Outstanding Achievment Award 2010

 

Publikasjoner etter 2000

Ingvaldsen, R., Asplin, L. and Loeng, H. 1999. Short time variability in the
Atlantic inflow to the Barents Sea. ICES C.M 1999 (L:05): 12 pp (mimeo)

Ottersen, G., Ådlandsvik, B. and Loeng, H.2000 Predicting the temperature of
the Barents Sea . Fishery Oceanography  9(2): 121-135

Ottersen. G. and Loeng, H.2000. Covariability in early growth and year-class     strengthof Barents Sea cod, haddock and herring: The environmental link. ICES     Journal of Marine Science, 57: 339-348

Tengberg, A., Andersen, T., Guillén, J., Hovdenes, J., Ingvaldsen, R. Józsa, J. Loeng, H., Minken, H., Palanques, A., Pejrop, M. And  Sakkula, J. 2001. Use of current
meters in aquatic research and engineering. Sea Technology, 42.2, 10-18.

Ingvaldsen, R., Loeng, H. and Asplin, L. 2002. Variability in the Atlantic inflow to the Barents Sea based on a one-year time series from moored current meter. Continental Shelf Research, 22(2002): 505-519.

Schauer, U., Loeng, H., Rudels, B., Ozhigin, V.K. and Dieck, W. 2002. Atlantic Water flow through the Barents and Kara Seas. Deep-Sea research 49(2002): 2281-2298

Ottersen, G., Loeng, H., Ådlandsvik, B. and Ingvaldsen, R. 2003. Temperature variability in the northeast Atlantic. ICES Mar. sci. Symp.219 86-94

Ingvaldsen, R., Loeng, H., Ottersen, G., and Ådlandsvik, B. 2003. The Barents Sea climate during the 1990's. ICES Mar. sci. Symp 219: 160-168.

Ingvaldsen R. B., L. Asplin and H. Loeng, 2004. Velocity field of the western entrance to the Barents Sea. Journal of Geophysical Research, Vol. 109, C03021, 10.1029/2003JC001811, 2004.

Ingvaldsen R, L Asplin and H. Loeng. 2004. The seasonal cycle in the Atlantic transport to the Barents Sea during the years 1997-2001. Cont. Shelf Res., 24 (2004), 1015-1032.

Ottersen, G., Loeng, H. And Ådlandsvik, B. 2005. The Kola section – An indicator of the Barents Sea climate. Pp 236-251 in Ozhigin, V.K. (ed) 100 years of oceanographic observations along the Kola Section in the Barents Sea. Papers of the internayional symposium, PINRO, Murmansk, 314 pp

Ingvaldsen, R., Asplin, L., og Loeng, H., 2006. Volume fluxes into the Barents Sea from current measurements and numerical modelling. Journal of Marine Systems, doi: 10.1016/j.jmarsys.2006.09.001

Loeng, H., Drinkwater, K., Ingvaldsen, R., Lien, V., Ozhigin, V. and Skagseth, Ø. 2007. Climate variability in the Barents Sea. CLIVAR Exchanges, 12 (1): 9-11

Loeng, H. and Drinkwater, K. 2007. An overview of the ecosystems of the Barents and Norwegian Seas and their response to climate variability Deep-Sea Research II 54 (2007) 2478–2500

Skagseth, Ø., Furevik, T., Loeng., H., Ingvaldsen, R., Mork, K.A., Orvik, K.A. and  Ozhigin, V. 2007. Volume and heat transports to the Arctic Ocean via the Norwegian and Barents Seas. Pp 45-64 in (Eds) Dickson, R.R, Meincke, J. and Rhines, P. Arctic-Subarctic Ocean Fluxes, Spinger

Ellingsen, I., Dalpadado, P., Slagstad., D. and Loeng, H. 2008. Impact of present and future climatic conditions on the physical and biological environment of the Barents Sea. Climatic Change (2008) 87:155–175 DOI 10.1007/s10584-007-9369-6

Holliday N. P., Hughes, S.L., Bacon, S., Beszczynska-Moller, A., Hansen, B., Lavin, A., Loeng, H., Mork, K.A., Osterhus, S., Sherwin, T.and  Walczowski, W. 2008. Reversal of the 1960s-1990s Freshening Trend in the North Atlantic and Nordic Seas. Geophysical Research Letters, vol. 35, L03614, doi:10.1029/2007GL032675, 2008

Gammelsrød, T.,  Leikvin, O., Lien, V., Budgell W. P., Loeng, H. and Maslowski, W.  2009. Mass and heat transports in the NE Barents Sea: Observations and models.  Journal of Marine Systems 75 (2009) 56–69

Ingvaldsen, R. and Loeng, H. 2009. Physical Oceanography. Pp33-64 in Sakshaug, E., Johnsen, G. and Kovacs, K. (eds): Ecosystem Barents SeaTapir Academic Press, Trondheim 2009. 587pp

Ottersen, G., Olsen, E., van der Meeren, G.I., Dommasnes, A. and Loeng, H. 2011. The Norwegian plan for integrated ecosystem-based management of the marine environment in the Norwegian Sea. Marine Policy, 35(2011): 389-398

Hollowed, A. B., Barange, M., Ito, S-I., Kim, S., Loeng, H., and Peck, M. 2011 Effects of climate change on fish and fisheries: forecasting impacts,assessing ecosystem responses, and evaluating management strategies. – ICES Journal of Marine Science, 68(6): 984-985

Holliday, N.P., Hughes, S.L., Gaillard, F., Lavìn, A., Loeng, H., Mork, K.-A., Nolan, G., Quante, M., Rudels, B. and Somavilla, R. 2011. Long-term Hydrographic Variability in the North Atlantic Ocean. ICES status report on climate change in the North Atlantic. ICES Cooperative Research Report, 310: 21-46

Drinkwater, K. and Loeng, H. 2011. Summary and Conclusions. ICES status report on climate change in the North Atlantic. ICES Cooperative Research Report, 310: 191-197

Ozhigin V, Ingvaldsen R, Loeng H, Boitsov V. and Karsakov A. 2011. Introduction to the Barents Sea. pp 39-76 in Jakobsen, T. and Ozigin, V. (reds) The Barents Sea: Ecosystem, resources management, Tapir Academic Press; 825 pp

Drinkwater, K., Loeng, H., Titov, O. and Boitsov, V. 2011 Climate impacts on the Barents Sea Ecosystem. Pp 777-807 in Jakobsen, T. and Ozigin, V. (reds) The Barents Sea: Ecosystem, resources management, Tapir Academic Press, 825 pp

Payne, M.R., Egan, A., Fässler, S.M.M., Hátún, H., Holst, J. Chr., Jacobsen, J.A., Slotte, A. and Loeng, H. 2012. The rise and fall of the NE Atlantic blue whiting (Micromesistus poutassou). Marine Biology Research, 8: 475-482

Hollowed, A.B., Plangue, B. and Loeng, H. 2013. Potensial movement of fish and shellfish stocks from sub-Arctic to the Arctic Ocean. Fish. Oceanogr. 22 (5): 355-370

Drinkwater, K., Colbourne, E., Loeng, H., Sundby, S. and kristiansen, T. 2013. Comparison of the atmospheric forcing and oceanographic responses between the Labrador Sea and the Norwegian and the Barents seas. Progress in Oceanography, 114 (2013): 11-25

Jaree, A., Hutchings, L., Kirkman, S.P., Kreiner, A., Tchipalanga, P.C.M., Kainge, P., Uanivi, U., Vann der Plas, A.K., Blamey, L.K., Coetzee, J.C., Lamont, T., Samaai, T., Verheye, H.M.,Yemane, D.G., Axelsen, B.E., Ostrowski, M., Stenevik, E.K. and Loeng, H. 2015. Synthesis: Climate effects on biodiversity, abundance and distribution of Marine organisms in the Benguela. Fish. Oceanogr. 24(Suppl. 1):122-149

International assessments:
Macdonald, R.W., Harner, T., Fyfe. J., Loeng, H. and Weingartner, T. 2003. AMAP Assessment 2002: The influence of Global Change on Contaminant Pathways to, within, and from the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. Xii+65 pp.

Fried, C., Hammer, C., Law, R., Loeng, H., Pawlak, J.E., Reid, P.C. and Tasker, M. 2003. Environmental Status of the European Seas. A quality status report prepared by the International Council for the Exploration of the Sea for the German federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. ICES, Copenhagen 2003. pp76.

Loeng, H., Brander, K., Carmack, E.,Denisenko, S., Drinkwater, K., Hansen, B., Kovacs, K., Livingston, P., McLaughlin, F. and Sakshaug, E. 2006. Marine Systems Pp. 453-538 in ACIA 2005, Arctic Climate Impact Assessment, Cambridge University Press.

Weller, G., Bush, E., Callaghan, T.V., Corell, R., Fox, S., Furgal, C., Hoel, A.H., Huntington, H., Källén, E., Kattsov, V.M., Klein, D.R., Loeng, H., Martello, M.L., MacCracken, M., Nuttall, M., Prowse, T.D., Reiersen, L.-O., Reist, J.D., Tanskanen, A., Walsh, J.E., Weatherhead, B., Wrona, F.J. 2005. Summary and Synthesis of the ACIA. Pp. 921-952 in ACIA 2005, Arctic Climate Impact Assessment, Cambridge University Press.

Usher, M. B., Callaghan, T.V., Gilchrist, G., Heal, O.W., Juday, G.P., Loeng, H., Muir, M.A.K., Prestrud, P. 2005. Principles of Conserving the Arctic's Biodiversity. Pp. 551-602 in ACIA 2005, Arctic Climate Impact Assessment, Cambridge University Press

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)