Gå til hovedinnhold

Harald Næss

harald
Overingeniør
Telefon: 95043991
Avdeling: Fiskeridynamikk

Arbeidsområde

 • Turistfiskeprosjektet. Hovedsakelig feltarbeid og bearbeiding av data fra prøvetaking vi foretar på fangsten som turistene fanger.
 • Kontakt med bedriftseierne i forhold til dette arbeidet. Utveksling av informasjon om pågående aktiviteter
 • Administrative oppgaver på Fiskeridynamaikk - gruppen

Curriculum Vitae

Utdanning 2 årlig kjemiutdannelse 1976 - 1977

 • 5 vekttall ved å gjennomføre Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund sin lederutdannelse ved Høyskolen i Akershus over 1 år 2000/2001
 • 2 Vekttall studie ved BI i Bergen. Målstyrt Kompetanseutvikling år 2001
 • Diverse kurs gjennom Yrkesorganisasjonenes Utviklingssenter og STAFO

Arbeidserfaring Havforskningsinstituttet postboks 1870 – 5817 - Bergen

 • Har jobbet ved HI siden 1980. Har i den tiden jobbet mest med Havbeite relatert forskning. Felt og tokt arbeid har utgjort i alle år en vesentlig del av arbeidstiden
 • Ved å være hovedtillitsvalgt for YS ved HI de siste 8 årene, har jeg i den perioden deltatt aktivt i diverse utvalg – prosess arbeid med ledelsen. Dette er arbeid som har gitt meg god kompetanse og erfaring på organisasjonsutvikling, personalutvikling, helse/miljøutvikling og kompetanseutvikling
 • Leder for AMU ved Havforskningsinstituttet fra 2003 til 2006
 • Har gjennom siste året jobbet sterkt for at Hi skulle bli en IA bedrift. Er sterkt involvert i arbeidet med at HI nå skal begynne å være en IA bedrift, og det arbeidet som nå gjøres for at organisasjonen skal fungere som en IA bedrift
 • Fra 2004 ble jeg ansatt som personalkonsulent ved HI, der jeg som hovedområde følger opp IA avtalen, og bistår ledere med personalarbeid
 • Fra 2006 ble jeg utnevnt til å være Hovedverneombud for Havforskningsinstituttet. Gikk av som HVO desember 2010.
 • Er nå prosjektkoordinator ved en faggruppen fiskeridynamikk på Havforskningsinstituttet
 • Medlemskap -styreverv Vært medlem Fiskeri og Forskningsansattes Forening ( FFF) ved HI. siden 1980. Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Nestleder i FFF fra 1996, med hovedansvaret for medlemmene på HI
 • Sentralstyremedlem i STAFO fra høsten 2004 til 2008
 • Medlem i valgkomiteen i STAFO
 • Styremedlem i Car Cleaning Company
 • Styremedlem i Åsane badminton stiftelse
 • Nestleder i Bergen badmintonklubb
 • Styremedlem i Norges badmintonforbund i perioden 2004 - 2006
 • Styreleder i Tømmervågen Borettslag fra 2010
 • Stillingsbetegnelser i statstjenesten 1067 Førstekonsulent

Andre interesser, verv oppnevninger

 • Har de siste 10 årene vært aktiv innenfor idrettsbevegelsen i Hordaland
  Leder i Bergen Badmintonklubb fra 2000 til 2006, er i dag nestleder
 • Sitter i styret for Åsane badminton stiftelse som eier og driver Tertnes Badmintonhall
 • Ble Fylkesnemndsmedlem i 2009 – har pr i dag vært medlem i 6 saker
 • Tingsrettsmeddommer fra 2009 - Har pr. i dag vært meddommer i tre saker

Publikasjoner

Rapporter og avhandlinger

2024

Prøvefiske med trollgarn og åleruser på grunt vatn om hausten - Strekninga Florø Ryfylke i perioden 2015-2023

Håkon Magne Otterå, Otte Bjelland, Jan Hinriksson, Harald Næss, Kjell Harald Nedreaas
Toktrapport
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)