Gå til hovedinnhold

Hilde Arnesen

Hilde Arnesen
Avdelingsingeniør
Telefon: 91000152
Avdeling: Plankton

Arbeidsområde

Avdelingsingeniør for Planktonkjemi med følgende arbeidsoppgaver:

  • Pigmentanalyse av planteplankton
  • Analyse av løst oksygen i sjøvann
  • Analyse av ammonium i sjøvann
  • Analyse av suspendert partikulært materiale
  • Analyse av parikulært organisk karbon og nitrogen
  • Analyse av næringssalter i sjøvann
  • Toktvirksomhet
  • Databehandling
  • Kontaktperson for innlevering av prøver fra kystovervåkning Austevoll og Porsangerfjorden
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)