Gå til hovedinnhold

Ine Moksness

Profilbilde IEM 2
Overingeniør
Telefon: 48272921
Avdeling: Bunnfisk

Tekniker

Arbeidsområde

  • Toktvirksomhet i Barentshavet og Nordsjøen
  • Påbegynt opplæring på alderslesing av hyse
  • Tobisprøvetaking​
  • Modningsanalyser på torsk (histologi og fekunditetsanalyse)
  • Diettanalyse hos torsk
  • Behandling, statistiske analyser og framstilling av data i R
  • Design av vitenskapelig posters, layout, powerpointpresentasjoner og illustrasjoner i Adobe Illustrator og InDesign
  • Fungerende toktkoordinator for Gytefeltskartlegging Nordøst Arktisk Hyse 2022
  • Histologi og fekunditetsanalyser på makrell (Adult Egg Production Methods Parameters estimation in Mackerel and Horse Mackerel 2022)

Curriculum Vitae

ERFARING
2018 - dags dato: Avdelingsingeniør avd. Bunnfisk

UTDANNING

2017 – 2019: Mastergrad i Fiskeribiologi og forvaltning
Universitetet i Bergen 
Thesis «Comparing maturation dynamics of Atlantic cod (Gadus morhua) in the Barents Sea by macroscopic and microscopic tools”

2013 – 2016: Bachelorgrad i biologi
Universitetet i Bergen
 

2012 - 2013: Engelsk litteratur og kultur
Universitetet i Bergen
 

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)