Gå til hovedinnhold

Justine Diaz

FB IMG 1531480873285
Overingeniør
Telefon: 94288353
Avdeling: Pelagisk fisk

Arbeidsområde

Faglig ansvar/Aldersbestemmelse av fisk/prøvetaking/kvalitetssikring av data: Bestandsansvarlig tekniker på hestmakrell. Aldersbestemmelse av Norsk vårgytende sild, Nordsjøsild, kolmule, makrell, lodde, polar torsk og hestmakrell. Prøvetaking av pelagiske arter. 

Toktvirksomhet: 80-100 døgn årlig, primært NVG gytetokt, kolmuletokt, Økosystemtokt i Norskehavet, og Økosystemtokt i Barentshavet.

Andre oppgaver: SPD-gruppen, kart tegning for IESNS og IESSNS 

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2015

Feeding strategy of mackerel in the Norwegian Sea relative to currents, temperature, and prey

Diaz JE, Nøttestad L., Pena H. Huse G., Fernö A., Søiland H.
ICES Journal of Marine Science
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)