Gå til hovedinnhold

Tone Kroglund

HI 047081
Senioringeniør
Telefon: 45429265
Avdeling: Bunnsamfunn

Arbeidsområde

Marine makroalger, med særlig fokus på fastsittende alger i fjæraØkosystemer knyttet til marine gruntvannssamfunn. Fjord og kystøkologi. Tilstandsvurderinger. Begroingsproblematikk. Kartlegging av naturtyper. Algedyrking. 

 

Curriculum Vitae

Utdanning

2018: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), Nord Universitet i Bodø

1990: Cand.scient i Marin botanikk, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2019-> Senioringeniør ved Havforskningsinstituttet, 50% stilling

2016-2019: Midlertidige deltidsstillinger ved Havforskningsinstituttet

1991-2016: Forsker ved Norsk institutt for vannforskning

1990-1991: Undervisningstillinger ved Stabekk Høyskole og Sinsen voksenopplæringssenter

1990: Forskningsassistent på NAVF-prosjekt, UiO

 

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2017

Endringer i horisontalutbredelsen av tang i Indre Oslofjord – betydningen av kommunenes rensetiltak

Tone Kroglund, John Arthur Berge, Tor L. Bokn, Janne K Gitmark, Jan Magnusson
Vann 52 (1) p. 87-103
2009

Identifying Rocky Seabed Using GIS-Modeled Predictor Variables

Trine Bekkby, Frithjof Emil Moy, Tone Kroglund, Janne K. Gitmark, Mats Walday, Eli Rinde, Kjell Magnus Norderhaug
Marine Geodesy 32 p. 379-390
2009

Identifying Rocky Seabed Using GIS-Modeled Predictor Variables

Trine Bekkby, Frithjof Emil Moy, Tone Kroglund, Janne K. Gitmark, Mats Walday, Eli Rinde, Kjell Magnus. Norderhaug
Marine Geodesy 32 (4) p. 379-390

Faglige foredrag

2017

Kartlegging og overvåking av Stillehavsøsters

Anders Jelmert, Torjan Bodvin, Torstein Harboe, Thijs Christiaan van Son, Tone Kroglund, H.L. Mathisen

Rapporter og avhandlinger

2022

Sluttrapport fra Frisk Oslofjord

Bjørn Strandli, Frithjof Emil Moy, Tone Kroglund, Arne Johan Hestnes, Geir Endregard, Mats Gunnar Walday, Dag Ottesen, Torstein Ådland, Carla Freitas, Therese Mathisen, Lene Christensen, Even Moland
2021

Økokyst – delprogram Klima, årsrapport 2020

Lars Johan Naustvoll, Jonas Thormar, Elisabeth Lundsør, Tone Falkenhaug, Tone Kroglund, Frithjof Emil Moy
2020

ØKOKYST – delprogram Klima. Årsrapport 2019

Lars Johan Naustvoll, Jonas Thormar, Elisabeth Lundsør, Tone Kroglund, Kjell Magnus Norderhaug, Frithjof Emil Moy
2019

ØKOKYST - delprogram Klima. Årsrapport 2018.

Lars Johan Naustvoll, Elisabeth Lundsør, Jonas Thormar, Kjell Magnus Norderhaug, Tone Kroglund, Frithjof Emil Moy
2016

Tiltaksrettet industriovervåking iht. vannforskriften for Alcoa Lista. EUs prioriterte miljøgifter og vannregionspesifikke stoffer i sjøvann og organismer.

Kroglund, Tone
2016

Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden

Tone Kroglund, Marit Mjelde, Hilde Cecilie Trannum, Lise Ann Tveiten, Janne Kim Gitmark, Maia Røst Kile, Hanne Edvardsen
NIVA-rapport 7034 p. 50
2016

Tiltaksrettet industriovervåking iht. vannforskriften for Alcoa Lista. EUs prioriterte miljøgifter og vannregionspesifikke stoffer i sjøvann og organismer

Kroglund, Tone
NIVA-rapport 6974 p. 69 s
2015

Overvåking av sjøområdene i Grimstad. Resipientundersøkelser i Groosefjorden og Homborsundfjorden i 2015

Eivind Oug, Jarle Håvardstun, Tone Kroglund, Janne Kim Gitmark, Hilde Cecilie Trannum, Medyan Antonsen
NIVA-rapport 6939 p. 84
2014

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport

John A Berge, Rita Amundsen, Tage Bratrud, Nicolai Bølling, Espen Erdahl, Janne Kim Gitmark, Hege Gundersen, Christopher Hinchcliffe, Tor Fredrik Holth, Sigrid Haande, Ketil Hylland, Torbjørn Martin Johnsen, Tone Kroglund, Anna Birgitta Ledang, Marit Norli, Evy Rigmor Lømsland, Andre Staalstrøm, Cathrine Wisbech, Raoul Wolf
2014

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013

John Arthur Berge, Rita Amundsen, Janne Kim Gitmark, Hege Gundersen, Sigrid Haande, Torbjørn Martin Johnsen, Tone Kroglund, Anna Birgitta Ledang, Evy Rigmor Lømsland, Andre Staalstrøm, Ketil Hylland, Tor Fredrik Holth, Tage Bratrud, Nicolai Bølling, Espen Erdahl, Christopher Hinchcliffe, Cathrine Wisbech, Raoul Wolf
2014

Vikkilen 2014. Kartlegging av biotoper og innhold av miljøgifter i sedimenter i sjøområdene grunnere enn 5 meters dyp

Tone Kroglund, Lise Ann Tveiten, Jarle Håvardstun
2014

Undersøkelser av imposex og intersex i marine snegler i Vikkilen ved Grimstad i perioden 2005-2014

Lise Ann Tveiten, Tone Kroglund
NIVA-rapport 6719
2014

Vikkilen 2014. Kartlegging av biotoper og innhold av miljøgifter i sedimenter i sjøområdene grunnere enn 5 meters dyp

Tone Kroglund, Lise Ann Tveiten, Ja Håvardstun
NIVA-rapport 6723 p. 27 s
2014

Marinbiologiske undersøkelser ved Rørvik Lufthavn, Vikna

Kroglund, Tone
NIVA-rapport 6707 p. 26
2013

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013

John Arthur Berge, Rita Amundsen, Janne Kim Gitmark, Hege Gundersen, Sigrid Haande, Torbjørn Martin Johnsen, Tone Kroglund, Anna Birgitta Ledang, Evy Rigmor Lømsland, Andre Staalstrøm, Ketil Hylland, Tor Fredrik Holth, Tage Bratrud, Nicolai Bølling, Espen Erdahl, Christopher Hinchcliffe, Cathrine Wisbech, Raoul Wolf
NIVA-rapport 6697
2013

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport

John A Berge, Rita Amundsen, Tage Bratrud, Nicolai Bølling, Espen Erdahl, Janne Kim Gitmark, Hege Gundersen, Christopher Hinchcliffe, Tor Fredrik Holth, Sigrid Haande, Ketil Hylland, Torbjørn Martin Johnsen, Tone Kroglund, Anna Birgitta Ledang, Marit Norli, Evy Rigmor Lømsland, Andre Staalstrøm, Cathrine Wisbech, Raoul. Wolf
NIVA-rapport 6698 p. 132 s
2012

Undersøkelser av sjøområdene i Arendal kommune 2011-2012. Tilstanden i havneområdene og ved utslippsstedene for kommunalt avløpsvann

Tone Kroglund, Hilde Cecilie Trannum, Jon Albretsen, Lars Johan Naustvoll
2012

Undersøkelser av sjøområdene i Arendal kommune 2011-2012. Tilstanden i havneområdene og ved utslippsstedene for kommunalt avløpsvann

Tone Kroglund, Hilde Cecilie Trannum, Jon Albretsen, Lars Johan. Naustvoll
NIVA-rapport 6445 p. 83 s
2010

Overvåking av sjøresipienten for avløp fra Åremma avfallsdeponi ved Rynes i Vefsnfjorden

Kristoffer Næs, Ian Allan, Tone Kroglund, Eivind Oug, Merete Schøyen, Lise Ann Tveiten
NIVA-rapport 6093 p. 57 s
2007

Overvåking av Vefsnfjorden 2006. PAH, metaller og klorerte forbindelser i organismer og sedimenter, bunnfauna i sedimenter

Kristoffer Næs, Hans Christer Nilsson, Eivind Oug, Merete Schøyen, Tone Kroglund, Mette Cecilie Lie
2006

Overvåking av Vefsnfjorden 2006. PAH, metaller og klorerte forbindelser i organismer og sedimenter, bunnfauna i sedimenter

Kristoffer Næs, Hans Christer Nilsson, Eivind Oug, Merete Schøyen, Tone Kroglund, Mette Cecilie Lie
NIVA-rapport 5329 p. 57
2003

Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Aust-Agder. Fase 1- Miljøtilstand, kilder og prioriteringer

Tone Kroglund, Aud Helland, Oddvar Lindholm
NIVA-rapport 4744
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)