Gå til hovedinnhold

Arctic Frontiers 2023 - Moving North

Dato 30. januar 2023 - 02. februar 2023 09:00 - 15:00
Sted Tromsø
Nettside arcticfrontiers.com

Havforskningsdirektøren og flere HI-forskere deltar på den store nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

I år er temaet for konferansen «Moving North».

Økonomisk utvikling, bærekraft, klima, sikkerhet og stabilitet står i fokus, samt respekt for vitenskapelig forskning når beslutninger skal tas. Skalaen spenner seg fra nasjonal til global politikk, fra bedriftsstrategi til regionale beslutninger og urfolksperspektiv, som synliggjør behovet for et bredt engasjement fra ulike nivå av interessenter. 

Arctic Frontiers er en internasjonal konferanse om nordområdespørsmål. Deltakerne kommer fra akademia, politikk og næringsliv. Konferansen blir i 2023 arrangert for 18. gang i Tromsø.

Food on the Move

Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø sitter i panelet under hovedsesjonen Food on the Move, onsdag 1.februar. Diskusjonstemaet er klimaendringer og påvirkning på havet, som bidrar til at marine arter migrerer, tilpasser seg eller kanskje forsvinner. Samtidig tilpasser lokalsamfunn, urfolk, bedrifter og lovgivning seg for å holde tritt med endringene og sikre at arktiske levebrød, matsikkerhet og miljøhensyn ivaretas.